Конференция „Енергетиката и ние“

     За поредна година в Професионална гимназия по eлектротехника и електроника – гр. Пловдив се проведе конференцията „Енергетиката и ние“. Тази година на 25 февруари участие в училищният кръг взеха два отбора, включващи по двама ученици във всеки, и един ученик със своя индивидуален проект.

     Първият екип, сформиран от Николай Нендов и Борис Захариев от 10д, представиха проект „ Двигател на Стърлинг“ с помощта и насоките на учителя по физика, Иван Бодуров. Вторият отбор бе на Ивелин Иванов и Рангел Савов, съответно от 12а и 12е. Те участваха с проекта „Еко град“, ръководени от инж. Нина Райчева. Малин Летиев от 11г клас участва с проект-презентация озаглавен „Smart school“. Негов ръководител също бе инж. Нина Райчева. Идеите на проектите и макетите към тях бяха изключително интересни и иновативни решения, които си заслужаваха да бъдат видени.

     „Еко град“ дава възможност да надзърнем в използването на една нова технология в полезна за развитието на човечеството, а именно град, базиран на рециклиране на отпадъци от бита на човека. Бяха предложени няколко начина за това: първият бе отпадъците да бъдат използвани като добавка за направата на еко асфалт, който генерира електрическо напрежение. Второто предложение беше чрез 3D принтер да бъдат изграждани къщи, чиито стени да са от рециклирана хартия. Проектът бе допълнен от още няколко предложения.
„Двигателят на Стърлинг“ има за цел да покаже промяната и генерирането на електрическа енергия посредством топлинна. Този проект ще вземе участие и в инициатива, организирана от Пловдивския университет.

     „Smart school“ показва едно ново управление на енергия с цел пестенето й, но същевременно с това-запазването на комфорта. Ученикът е избрал синия цвят за своето „умно“ училище. Проектът включва система за управление на достъпа до сградата, посредством сканиране на лични кодове. Това би позволило регистрирането на посетителите и времето, в което се случва това. „Dali“ технологията предлага иновативно управление на енергия и използване на консумативи единствено при нужда, наложена от външната среда. Това става чрез датчици, които засичат светлината в помещението и автоматично регулиране. тази технология допълваше цялостната идея на ученика за „Smart School”.

     На първо място се класираха отборните проекти. Те ще представят гимназията ни на Средношколска ученическа конференция, която ще се проведе в Технически университет – Варна. „Smart school“ и създателят му бяха класирани на второ място.

Автор на статията:
Георги Янков от 9 „д“ клас

 53669851_294419881247433_2663082317127352320_n

53540965_2142979362457378_621000654084636672_n

54515891_351288772143174_1475147831101620224_n (1)

53101203_544537059391903_2660390150021840896_n