Възстановяване на учебните занятия на 06.02.2019 г.

Уважаеми ученици и родители,
4 февруари 2019 г. е обявен за неучебен ден за училищата на територията на област Пловдив.
На 5 февруари е междусрочната ваканция.
Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2019 г. с програма за втория учебен срок, като първа смяна ще учат 8., 9. и 11. клас, а втора смяна – 10. и 12. клас.
{2}