УДЪЛЖЕНА ВАКАНЦИЯ!

СЪОБЩЕНИЕ
Ваканцията се удължава с два дни по заповед на кмета на гр. Пловдив инж. Иван Тотев.
Учебните занятия ще започнат на 07.01.2019 година.
!Весели празници!

{2}