УЧЕНИЦИТЕ НА ПГЕЕ – ПЛОВДИВ В УЧИЛИЩНИЯ КРЪГ НА „МОГА И ЗНАЯ КАК”

На 04 декември 2018 г. за поредна година се проведе училищният кръг на състезанието по приложна електроника „Мога и зная как”. В него взеха участие 29 ученици, 15 от които в първа възрастова група (IX и X клас), а останалите 14 – във втора възрастова група (XI и XII клас). От явилите се до втори кръг – практическа работа, бяха допуснати по 6 участници от всяка възрастова група.

moga1

Състезанието приключи с излъчване на победители за училищния кръг, както следва:

Първа възрастова група:

I-во   място – Димитър Славейков Мешев – XВ клас;

II-ро  място – Александър Анатолиев Корчев – XЗ клас;

III-то място – Иван Методиев Пенков – XЗ клас.

Втора възрастова група:

I-во   място – Петър Атанасов Чешмеджиев – XIIЕ клас;

II-ро  място – Божидар Николаев Хранеников – XIIВ клас;

III-то място – Петър Георгиев Петров – XIЕ клас.

moga2

Резултатите, показани от учениците от ПГЕЕ – гр. Пловдив, са отлични – демонстрирани бяха както задълбочени теоретични знания, така и добри практически умения, но само първите двама победители от всяка възрастова група ще сформират училищните отбори за регионалния кръг на състезанието.

Събитието стана възможно благодарение на съдействието на търговска верига ЕЛИМЕКС със седалище в гр. Горна Оряховица, представяна от инж. Детелина Иванова, която връчи на победителите грамоти и награди.

moga3