Световен ден за борба с ХИВ и СПИН

На 31 ноември тази година в Професионална гимназия па електротехника и електроника – гр.Пловдив отбелязахме Световния ден за борба с ХИВ и СПИН. Една от основната ни цел на самия ден беше да насочим вниманието към този проблем и да информираме своите съучениците с бързи факти по темата. Но организацията по инициативата не се изчерпа с няколко дни в края на месец ноември, а започна своята подготовка седмици преди това.
Учениците от Ученическия парламент отделяха от свободното си време след или преди учебните часове и изработваха червените панделки, международен символ на кампанията, които раздаваха в деня на събитието на ученици, учители и служители на гимназията.
Трескавата подготовка създаде много приятелства, незабравими спомени, умения за сръчност и работа в екип.
По време на събитието, на 31 ноември, учениците от клуба по “Журналистика и пр”, впечатлени от създадения синхрон на възпитаниците от Ученическия парламент, пожелаха да се включат с раздаването на панделките, както и с изпълнението на някои задачи по организацията на инициативата.
По този начин учениците от Професионална гимназия па електротехника и електроника- гр.Пловдив отбелязахме Световния ден за борба с ХИВ и СПИН и изразихме своята съпричастност към хората и техните близки с тази съдба.

47683676_497283697461219_2656087310050787328_n

Написал статията:
Марияна Горанова
9 „А“ клас