Мобилност с цел повишаване качеството на образование

Мобилност с цел повишаване качеството на образование

Програма Еразъм +, сектор Училищно образование

проект „Трансверсални знания за учители – ключови компетентности за ученици“,

№ 2018-1-БГ01-КА101-047099

            Съвременният свят не спира да се актуализира  с ускорени темпове и  затова един от основните фокуси в Професионална гимназия по електротехника и електроника–гр.Пловдив,  е обогатяване на професионалната компетентност на учителя. За нас е от изключително значение преподавателите ни да използват съвременни подходи в учебните си програми за постигане на висококачествено образование и оптимално добри резултати в учебно-възпитателния процес на днешните деца!

Тази година ПГЕЕ – гр. Пловдив спечели за пореден път проект за мобилност на учители по програма Еразъм +, финансиран от Европейския съюз. Името на проекта е „Трансверсални знания за учители – ключови компетентности за ученици“, с № 2018-1-БГ01-КА101-047099. Наши партньор за реализирането на този проект са Испания и  Португалия.

Шестнадесет учители от гимназията, разпределени в две групи, в ролята си на бенефициенти, се включиха в междукултурния  и образователен диалог между Испания и Португалия.

Ползите от реализиралите се мобилности са изключително много и  те не спират да се преоткриват след прилагането им на практика в обучителния процес. Групата от 8 учители, реализирали мобилост в Испания, се запознаха с проектно базираното обучение, а другата група от 8 педагогически специалисти, осъществила мобилност в Португалия, придобиха компетентности за изготвяне на видео урок с безплатен софтуер.

Професионална гимназия по електротехника и електроника няма да спира да търси партньори, предлагащи възможността за подобряване качеството на работа в сферата на образованието. Мотивирани сме да ставаме все по-добра основа за развитие на бъдещите ученици!

0-02-05-36012fb746759103560eb43e11bde376ea554af42b89adb2193a81e620ac93a0_a02ab5c4

0-02-05-4d7e2a3474a7f5913c52125d9035e04ab84f85b1368e35509e566e17b881e673_cd9e7b3f

46508637_549514655519528_7147520334453800960_n

0-02-05-1e36b38d0202cabd068fea56e2db63f8706f61c6606f8a8d33e306bc60b234d4_6bfa56c9

0-02-05-1be986f58c0253aa826be43f77dde86df3d0521a77244d33f616341d3925f923_b9704b63

46664429_1606283359515621_2161682689621491712_n