TOEFL в ПГЕЕ – Пловдив

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) е езиков сертификат, удостоверяващ знания по английски, в качеството му на чужд език. Тестът е безспорно най-популярният световен изпит по английски език, признат от над седем хиляди и петстотин образователни институции в над сто и петдесет страни.  Повечето университети взимат решение дали да приемат даден студент въз основа на резултата от TOEFL. Освен от различни университети и колежи, TOEFL сертификата се изисква и  от имиграционни департаменти при издаването на работна виза, както и от много фондации, отпускащи стипендии. От 1964 година досега, изпитът се е провеждал над 20 милиона пъти.

Изпитът се провежда в рамките на около четири часа и се състои от четири части – четене, слушане, говорене и писане,  Максималният възможен резултат е 120 точки. Повечето университети изискват минимум 80 за прием в бакалавърска програма.

ПГЕЕ – Пловдив има честта да провежда изпита TOEFL повече от десет години. Компютърната лаборатория, в която се провежда изпита, е оборудвана с компютри от най-висок клас, отговарящи на изискванията на американските ни партн ори. ПГЕЕ – Пловдив е едно от двете единствени училища в Пловдивския регион, които провеждат този тест.

За повече информация за изпита TOEFL, моля обадете се на тел: 0878 208 194 или 0893 540 338.

toefl