ПЪРВО МЯСТО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА ГРАД ПЛОВДИВ В СЕСИЯТА НА УЧИ-БАН, ОБЛАСТ ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Ралица Бундова и Асен Войводов ученици от 10А клас в ПГЕЕ – Пловдив с ръководител старши учител по БЕЛ Марина Петрова с проект „Съвременно състояние на някои от диалектите в българския език“ спечелиха заслужено първа награда в област „Хуманитарни науки“ в Петата сесия на УЧИ-БАН, която се състоя на 16.11.2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“, в централната сграда на БАН София.

Проектът им е свързан с научната област на езикознанието в частност с науката Диалектология. Целта му е да се изследват носители на народните говори от източнобългарските балкански говори от село Цалапица (област Пловдив) и среднорупските (родопски) говори от село Лясково (област Смолян), като се отчетат до каква степен у представителите от различни възрастови групи се пазят чертите на териториалния диалект.

Според авторите приносът на изследването им е, че въз основа на автентичността на езиковия материал и резултатите от проучването могат да се направят заключения до каква степен се пазят характерните белези на двата диалекта към съвременния момент и че в един по-късен етап въз основа на получените данни могат да се правят диахронни сравнения, които да допринесат към бъдещи проучвания в областта на диалектологията.

За участниците в проекта дейността им се оказа изключително интересна и ползотворна, защото в петмесечния си труд научиха много за родните си места, за особеностите на родните си говори и за спецификата на науката Диалектология, а първото място, което спечелиха ги направи горди и уверени в своите способности и сили.

1