Проект „Младежки клубове по мехатроника“

ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ стартира нов проект – Младежки клубове по мехатроника. Работата в клуба е в събота (през събота) по 3 учебни часа. Предвижда се провеждането на 10 присъствени занятия през учебната година. Учениците работят в екипи. Не се заплаща такса. През учебната година стартират няколко клуба в страната. За Пловдив, клубът ще работи в партньорство с ПГЕЕ– гр. Пловдив.
Ако имате желание да се включите в клуба, попълнете формата за заявяване на желание. Организаторите ще се свържат с Вас за допълнителна информация. Връзка към формата ТУК