Инициатива „Дни на Еразъм“

Светът е огромен и всяко кътче има своите особености, криещи в себе си полезна и различна информация. Свободни сме да отидем навсякъде, да видим, да опознаем, да се учим и да се върнем тук, за да допринесем !

Програмата Еразъм + за учениците от ПГЕЕ – гр.Пловдив е един от начините, предоставящи им тази възможност. Както за нас, така и за всички държави по света, легитимни за участие в Програмата, на 12 октомври беше ден, отреден за огромното й положително значение чрез инициативата „Дни на Еразъм“. Всички гости на събитието имаха възможността да научат какво е Еразъм + за нашите бивши и настоящи ученици и с какво участието в Програмата е спомогнало за личностното им и професионално развитие. Освен разкази, учениците ни въздействаха и чрез снимки и видео материали от реализираната мобилност в Чехия,
Великобритания и Италия.

44190286_2161814324070270_1915042577740988416_o
Целта на Програмата е принос към стратегията „Европа 2020“ за растеж, откриване на нови работни места, социално равенство и включване към целите на „Образование и обучение 2020“, стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението.
Друга цел на Еразъм + е насърчаване на устойчивото развитие на нейните партньори в областта на висшето образование и принос към постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта. Тези цели и сферите, върху които Програмата се фокусира, са и наши основни мотиви да стимулираме учениците си за включване в нея.
Ползите от Програмата, освен пречупени през призмата на възпитаниците на ПГЕЕ – гр.Пловдив, гостите на събитието можеха да научат и за цялостния принос към училището, който представи инж. Камелия Стоянова, зам.директор по учебната дейност – повишен авторитет на гимназията и повишена мотивация на учениците за
придобиване на нови знания, умения и компетенции!

erazumpic2

Автор на статия:
Магдалена Бакалова, училищен психолог