Свободни места за ученици към 01.10.2018

клас специалност „Приложно програмиране“-1бр.

клас специалност „Електрообзавеждане на производството“-1бр.

10г клас специалност „Електрообзавеждане на производството“-1бр.