Дворът на училището се превърна в класна стая!

Изнесен час по Информационни технологии
 в ПГЕЕ – гр.Пловдив!

Да се свързваме с природата и да черпим вдъхновение от нея – умение, което си струва да възпитаваме у себе си! Провокирана от топлите юнски дни и красивата зелена градина на ПГЕЕ – гр. Пловдив,  преподавател г-жа Здравка Георгиева изнесе своя Открит урок за учениците от Втора група по Информационни технологии –  на 8 “д” клас навън под дебелата сянка на дъбовите дръвчета.
В основата на човешкия живот са заложени различни потребности  и сред основните такива са социалните връзки, общуването и удовлетворението от това да бъдеш част от група.  За всички учители и служители към ПГЕЕ – гр. Пловдив основна мисия е да учим децата си да работят заедно в екип за постигането на различни цели!
Стъпвайки на тази основа, г-жа Георгиева избра един различен метод на преподаване за своя час по ИТ на 21 юни: раздели Втора група от 8 „д“  клас на 3 подгрупи – с име, първата буква от основния цветови модел при компютрите и технологиите-RGB. Всяка от тях имаше своята Мисия, оцветена в съответния цвят, и време, за което да се справи. Асистент-ученик от същия клас, следеше времето за изпълнението на задачите и  записваше резултатите от всяка мисия.
В един стандартен час използването на мобилните телефони не се практикува, но сега RGB имаха възможността освен лаптопи, да разчитат на тях при изчисленията.  И разбира се, щом имаме екипи, имаме и състезание – да видим как, сработвайки индивидуалните си отговори, всеки отбор ще изпълни мисиите!
След часа г-жа Георгиева сподели, че често обича да експериментира с различни интерактивни методи. Опитът й показва високи резултати в изпитните работи на учениците след проведени такъв тип уроци.
Учебния процес винаги може да бъде интересен, трябва само въображение! Чрез изнесен час в класна стая на двора освен знанията, по предмета Информационни технологии, проследихме доколко учениците успяват да се фокусират в изпълнението на задачите в една по – различна среда от класната стая, и също така дали се разсейват от външни фактори, или успяват бързо да се адаптират.
Часът премина по изключително различен и интересен начин за всички свидетели – преподаватели, ръководството на гимназията и ученици от другите класове. Но за  нас  най-важно е мнението на нашите ученици!  Затова в края на часа те попълниха анкета, в която можеха да дадат своята оценка и обратна връзка от преживяното!

Магдалена Бакалова
Психолог в ПГЕЕ

IMG_20180621_134547

IMG_20180621_134415

IMG_20180621_134332

IMG_20180621_133437

IMG_20180621_133223

IMG_20180621_131949

IMG_20180621_131824

IMG_20180621_131801

IMG_20180621_131757

IMG_20180621_131043

  IMG_20180621_130652

IMG_20180621_130646

IMG_20180621_130637

IMG_20180621_130332

IMG_20180621_130055

IMG_20180621_130036

IMG_20180621_130008

IMG_20180621_125722

IMG_20180621_125604

IMG_20180621_125558