Открит урок по специалност МПТ

На 25.04.2018г. в лаборатория 1407 се проведе

БИНАРЕН ОТКРИТ УРОК ПО ТЕОРИЯ, ЛАБОРАТОРНА И  УЧЕБНА ПРАКТИКА СПЕЦИАЛНОСТ: МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА XIIе  клас  на ВИПУСК-2018г.   

ТЕМА НА УРОКЪТ: PIC МИКРОКОНТРОЛЕР

Старши учител практическо обучение    – инж. Софка Лулова

Старши учител  теоретично обучение     – инж. Ваня Менгова

Учител практическо обучение  – инж. Васил Цветков

 

Демонстрирани бяха  професионалните компетенции по учебните  предмети „Микропроцесорни системи”, „Асемблер за микроконтролер”, „Лабораторна практика”, „Учебна практика по микропроцесорни системи” и умения върху програмиране и внедряване на системи с микроконтролери.

Използваните  дидактически средства за онагледяване са целесъобразно подбрани и съответстват на целите на урока.

Инж. В. Менгова показа презентация за архитектурата на микроконтролер PIC16F84A, обръщане към отделните банки с SFR регистри.

Инж. С. Лулова демонстрира с учениците действието на схемите.

Инж. В. Цветков дискутира на английски език с учениците действието на схемите.

urokmpt1

urokmpt2

Учениците изявяват способностите си:

  • Вярно включват  устройствата и експериментират тяхното  действие.
  • Обясняват действието на схемите на български и английски език.
  • Оригиналност на монтажа, творчество, сътрудничество при работа в екип, бързина, дисциплинираност, сплотеност, етика.
  • Коректност във взаимоотношенията- изградени умения в курса на обучение.

 

Ученикът Иван Вълчев спечелил първо индивидуално място на националния кръг на състезанието „Зная и мога как“ демонстрира пред съучениците си мини-дрон – подарък от фирма „Елимекс“/организатор и спонсор на състезанието/.

urokmpt3

Стремежът на учителите по теория и практика е да изградят устойчива среда за развитие на младите хора с интереси в областта на науката и технологиите, да стимулират различните изяви и инициативи на учениците от специалност МПТ и да разкрият възможности за тяхното професионално развитие.

Бинарният урок е представителна изява на учениците от випуск 2018г. от специалност „Микропроцесорна техника”. Учениците от 12е клас демонстрираха своята технологична грамотност в професионалното си направление формирана

през курса на обучение в ПГЕЕ-гр. Пловдив. Добрата мотивация за ефективно учене е постигната чрез използване на презентации, демонстрации, работа в екип и умение за самопредставяне.

У учениците са формирани   компетенции за организация, управление и контрол на трудовите процеси. Те са формирани в процеса на работа при изпълнението на практически задачи по лабораторна и учебна практика, свързани с учебното съдържание

urokmpt5