НАСОЧВАМЕ УЧЕНИЦИТЕ СИ КЪМ ВЪРХА – КЛУБ ПО ПРОГРАМИРАНЕ КЪМ ПГЕЕ-ПЛОВДИВ!

Да присъстват в училище, да са подготвени за час всеки ден  и да получават  знания по предметите, заложени в програмата,  е основно задължение на съвременните ученици. Но училището може да даде нещо повече от това. Зад задължителните основи, които поставя в културата на ученика,  ролята на училището е да помогне в пътя на израстването от дете към една успешна личност.

Затова и ние в ПГЕЕ – гр. Пловдив  решихме да насочим своите усилия към ядрото на личността, а именно – мотивът!

През изминалата учебна година, вдъхновени от големия интерес към  новата ни специалност – Приложно програмиране, създадохме и Клуб по ПРОГРАМИРАНЕ за учениците от 8 „а“ и 8 „б“ клас.  Благодарни сме на компанията „Прайм Холдинг“ АД и техния служител – Петър Йочев, че успяхме заедно да бъдем подбудителната сила за нашите ученици. 

Членовете на клуба имаха възможност да надникнат в света на програмирането, благодарение на своя лектор, г-н Йочев, и да научат тънкостите не само в теоретичен план, а да получат примери и знания от реална работна среда.  Благодарение на тези допълнителни часове, възпитаниците на ПГЕЕ развиха своето логическо мислене, умение да работят в група, усъвършенстване на професионални умения, креативност и подобряване на езикови способности и комуникация.

И за да имаме смелостта да твърдим това, се погрижихме то да бъде проверено и доказано!

На 14 юни се проведе състезание между двата класа, членове на клуба, в което те имаха възможността да демонстрират всички знания, придобити по време на курса.

Състезанието завърши успешно и участниците получиха грамоти, сертификати и предметни награди! Победители са всички ученици, предвид богатството от знания, с което завършват тази учебна година.

Изказваме своята благодарност на компанията „Прайм Холдинг“ АД в лицето на Никола Вълчанов  и Петър Йочев, които бяха наш верен спътник в мотивирането на учениците за се включват в допълнителни занимания за постигане на успехи сега и в живота! Клубът по програмиране с участието на представител от бизнеса успя да ги измъкне от училищната действителност и да им покаже реалната работна среда. Това ще им бъде от полза,  подготвяйки ги за областта, в която повечето от тях са решили да се развиват професионално!

Статията изготви:

Магдалена Бакалова

IMG_6658

IMG_6621
IMG_6643

IMG_6644

IMG_6619