9 май 2018г. – Ден на ученическото самоуправлени

Великият Шекспир е казал: „Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея“.  С размяна на ролите премина и целият учебен ден за всички в ПГЕЕ-гр.Пловдив.

Традиция при нас е 9 май да бъде Ден на ученическото самоуправление. Учителите  имаха свои заместници от всеки клас, които сами са изявили желанието си за това. С помощта на преподавателя бе подготвен урок по учебния план, седмица преди деня. 

Предварително бе обявен кастинг за ръководните позиции в гимназията и след проведено интервю с  жури в състав-ученици от Ученически съвет и педагогическия съветник на гимназията, бяха избрани учениците, които ще поемат отговорността на Директора и Заместник-директорите.  

Някои се изправиха пред предизвикателството да заемат ролите на психолога и педагогическия съветник в ПГЕЕ-гр.Пловдив. Задълженията на домакина и библиотекаря в училище също се изпълняваха  от желаещи ученици.

В края на деня се състоя среща на всички “учители”, под ръководството на Директора за един ден – Борислава Касавълчева от 12 в клас, на която гимназистите споделиха опита си от работния ден.

  9 май беше изпълнен с много емоции и предизвикателства. Възпитаниците на ПГЕЕ успяха да се запознаят отблизо с работата на хората, заемащи различните позиции в училище, и да застанат от другата страна за ден. Всеки имаше предварителна подготовка и успя в реална среда да приложи наученото. Учениците се справиха  дори и с непредвидените  ситуации, с които ги изненада работният ден!

IMG_2888

IMG_2887

IMG_2896

IMG_2895

IMG_2897

IMG_2842

IMG_2892

IMG_2893

IMG_2891

IMG_2890

IMG_2889

IMG_2885

IMG_2882

IMG_2872