Да достигнеш звездите

На 26 февруари 2015 година в Ритуалната зала на Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив се състоя Празник на физиката и астрономията под надслов „ДА ДОСТИГНЕШ ЗВЕЗДИТЕ”,
с който официално се закриха дейностите, свързани с 2014 – ГОДИНАТА НА ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ.

В събитието взеха участие ученици с изявени способности по физика от 9., 10. и 11. клас на ПГЕЕ – Пловдив. Присъствието на професор Никола Балабанов, на декана на Факултета по Физика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – доцент доктор Желязка Райкова, както и на абсолвенти от специалност Физика, привнесе атмосфера на академичност, каквато участниците в празника безспорно заслужаваха. Сред почетните гости бяха и госпожа Стоянка Анастасова – директор на ПГЕЕ – Пловдив, помощник-директорите инж. Камелия Стоянова и инж. Елена Динчийска и преподаватели от гимназията.

Официалното тържество се състоя по повод връчването на плакетите на призьорите и грамотите на всички, взели участие в Националния конкурс за рисунка и есе, посветени на гениалния италиански учен Галилео Галилей.

Събитието откри госпожа Стоянка Анастасова, която изрази своето задоволство и вълнение, че учениците на ПГЕЕ – Пловдив са любознателни и талантливи, че проявяват своите способности и представят достойно себе си и училището на национални форуми с научна значимост.

zvezdite1 zvezdite2

Инженер физик Ганка Лавчева – организатор на дейностите, свързани с честването на Галилей, и събитието, поздрави участниците и гостите като отбеляза, че усилията, които нашите ученици полагат, съвсем заслужено са впечатлили членовете на академичната комисия, оценила творбите им.

zvezdite3 zvezdite4

Началото поставиха авторите на рисунки на тема „Галилей и телескопът” – Иван Чучулски от 11. Д клас и Хрисимир Георгиев от 9. Д клас. И двамата споделиха, че Галилей ги е вдъхновил именно с неуморимия си дух и желание да проучи нощното небе и с подобренията на телескопа, от които се ползват учените и до днес.

zvezdite5 zvezdite6

На фона на компютърна презентация, представяща автора, заглавието на есето, кратък ключов цитат и водещите преподаватели по физика и астрономия инж. физ. Ганка Лавчева и по БЕЛ Марина Петрова, Анна Ганина и Николай Караджов, първи своите есета представиха призьорите, поделили си лидерското място на Националния конкурс – Соня Бялкова от 10. Д клас „И все пак тя се върти” и Николай Драганов от 11. Д клас „Галилей и телескопът”. След тях своето есе представи Емилия Къндева от 11. Е клас „Твърде много обичам звездите, за да ме е страх от нощта” – заело второ място в конкурса.

zvezdite8 zvezdite7

За кратък отдих и забавна проверка на знанията по физика и астрономия Иван Чучулски от 11. Д клас беше подготвил викторина, а всички, отговорили вярно на въпросите, получиха малки награди за спомен от събитието.

zvezdite9 zvezdite10

Последваха представянията на останалите участници в конкурса: Николай Кадиев от 10. Е клас „Галилей и телескопът”; Ванеса Чавушян от 11. Е клас „И все пак земята се върти”; Николай Колев от 11. Д клас „Галилей и телескопът”; Димитър Горанов от 9. Д клас „И все пак тя се върти”; Иван Иванов от 9. Д клас „Галилео Галилей – времето на един гений” и Борислава Касавълчева от 9. В клас с най-поетичното есе на тема: „Светът е небе, а Галилео Галилей е една ярко светеща звезда”.

zvezdite12 zvezdite11

Изключително интересен момент, вмъкнат за разтуха между четенията, беше демонстрацията на физически експерименти от Виктор Коларов, Кристиян Лозанов, Атанас Кълвачев, Станислав Дечев и Илиян Ганчевски от 11. Е клас, които успяха чрез забавни опити да покажат, че физиката може да бъде и интересна, и вълнуваща.

zvezdite13 zvezdite14

След представянето на есетата инж. физ. Ганка Лавчева връчи плакетите и грамотите на участниците в конкурса и даде думата на професор Никола Балабанов и доц. д-р Желязка Райкова да споделят впечатленията си от творбите на талантливите ни възпитаници. И двамата учени споделиха своето вълнение, че днес младото поколение е амбициозно, искащо, можещо и знаещо, и че надеждите на академичната общност се свързват именно с любознателните творчески личности, които ще поемат по пътя на науката, за да открият пред човечеството нови високи хоризонти.

zvezdite15 zvezdite16

След прочувственото си слово за творческия потенциал на човека Професор Балабанов подари на всеки от участниците и техните ментори своята най-нова книга „Явлението Найден Геров”, придружена с автограф и лично послание, като пожела на всички дръзновение, плам и, учейки се от големите световни и български творци и учени, да постигнат нови успехи на попрището, което изберат в живота.

zvezdite17 zvezdite18

Празникът на физиката и астрономията в ПГЕЕ – Пловдив „Да достигнеш звездите” приключи с връчване на награди, осигурени от ръководството на гимназията (пакети от институционални папки на ПГЕЕ – Пловдив, речници и енциклопедии), за всички, свързани с организирането на тържеството, а именно на:

ВОДЕЩИТЕ: Станислав Семков 11 В клас и Радослав Чочев 11 Г клас

АВТОР ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Николай Драганов 11 Д клас

ФИЗИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ: Виктор Коларов, Кристиян Лозаров, Атанас Кълвачев, Станислав Дечев,
Илиян Ганчевски 11 Е клас

ЗВУКОВ ОПЕРАТОР: Асен Кадир 11 Д клас

ФОТОГРАФИЯ: Ангел Генков 12 Д клас

В самия финал на тържеството Ванеса Чавушян поднесе Благодарствено послание от участниците в конкурса, адресирано до госпожа Ганка Лавчева, в което всички те изразиха обичта и благодарността си.

Инициатор и организатор на събитието – инженер физик Ганка Лавчева.

Сценарий и отговорник по логистиката Марина Петрова – учител по български език и литература.

PS! На 10 март 2015 г. в кабинета по Физика и астрономия се състоя ТИЙМБИЛДИНГ, в който участниците отново се събраха, за да споделят преживяванията и впечатленията си от тържеството. На срещата беше поканена и госпожа Стоянка Анастасова – директор на ПГЕЕ – Пловдив, която още веднъж изрази радостта си от високите постижения на учениците на ПГЕЕ  и от академичното равнище на протеклото събитие.

Преди вкусната почерпка инж. физ. Ганка Лавчева отправи поредното предизвикателство  към учениците за нови възможности за творческа изява и изрази надеждите си, че възпитаниците на ПГЕЕ – Пловдив отново ще покажат своите знания и умения.

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ НАШИ ТАЛАНТЛИВИ, ЦЕЛЕУСТРЕМЕНИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ ВЪЗПИТАНИЦИ

ЗДРАВЕ, ДРЪЗНОВЕНИЕ И МНОГО УСПЕХИ!