СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИИТЕ В ПГЕЕ

ПРОГРАМА ЗА СЕДМИЦАТА НА ПРОФЕСИИТЕ
26.03.2018 -29.03.2018

Медиите за нас

дата час Място на провеждане Инициатива Педагогически специалист гости
26.03. 12.00-13.00 лаборатория 3310 1.Демонстрации на starter. kit, робот за следене на траекторията, дрон – инж. Цветков2.Техническа изложба на изработени устройства с pic 16f84A, симулация с Proteus Profesional –

инж.  Лулова

3.Презентация за микроконтролер pic 16f84A – инж. Менгова

инж. Цветковинж. Лулова

инж. Менгова

учениците от спец. МПТ8е – 12.00ч.,

9б – 12.20ч.,

9е – 12.40ч.

7ми класове

26.03 7.30 – 14.10 Работилница 3202 Ден на отворени врати с 11Е клас, по случай деня на  специалност МПТ. инж. Узунова Учениците от  8  и 9 клас на  спец. МПТ по график за I смяна. 

Забележка: Учениците може да поканят и свои приятели, бъдещи наши ученици.

27.03. 9:00 – 10:00 Интерактивен кабинет  1етаж Състезание УХТ инж. Драгнев Преподаватели от УХТ
27.03. 15:00 – 18:00 Интерактивен кабинет 1етаж 9з – викторина , практически задачи Инж. НиколовИнж. Котрулева Родители 9з клас7ми класове
28.03 13:30 – 16:00 Кабинети:3311, 3307, 3305А Ден на професиите КТТ и КМ Инж. АтанасовИнж. Драгнев

Инж. Топалов

Ученициот 8-ми и 9-ти класове по график
29.03.АНП 10:10ч.  Каб. 1407 Ден на професия техник по Автоматизация Инж. М. ВътеваИнж. Д. Джамбова

Инж. Б. Петков

Ученици от 8ж клас9ж клас

Родители

ВУЗ

29.03.ЕОП 11:30ч.  Ритуална зала Представяне на проект и практическо изпълнение към проекта на иновативно  електрообзавеждане на еднофамилна жилищна сграда. Демонстрация на изпълнението на видеостена. Инж. Добринка ВълчеваИван Хаджийски

Инж. Николай Стоев

Инж. Нина Райчева

8 клас9 клас

10 клас

Родители

7ми клас

29.03 ЕОП 12:40 – 13:10 Ритуална зала Презентация-Доклад от Енергийно Обследване на зона 1307-1308-1309 ( анализ на резултатите от  инвентаризация на съществуващото оборудване и   технико-икономически анализ на предложените ЕСМ. Презентатори учениците от 11-З клас: Златомир Гатев, Петър Гатев и Петко Бубаров Инж. Нина РайчеваИнж. Николай Стоев

 

11 и 11 класовеИнж. Димитър Щерев, Инж.Тодорка Копривленска, Инж. Татяна Раднева

27.03.2018 г. Ден на КТТ и КМ –  График на посещенията

Кабинет 3311 Кабинет 3307 Кабинет 3305А
10:30-10:40 8Б – I гр 8А – I гр 8А – II гр
10:40-10:50 8Б – II гр 8А – II гр 8А – I гр
11:00-11:10 8А – I гр 8Б – I гр 8Б – II гр
11:10-11:20 8А – II гр 8Б – II гр 8Б – I гр
11:20-11:30 8Д – I гр 8В – I гр 8В – II гр
11:30-11:40 8Д – II гр 8В – II гр 8В – I гр
11:50-12:00 8В – I гр 8Д – I гр 8Д – II гр
12:00-12:10 8В – II гр 8Д – II гр 8Д – I гр
12:10-12:20 9В – I гр 9А – I гр 9А – II гр
12:20-12:30 9В – II гр 9А – II гр 9А – I гр
12:40-12:50 9А – I гр 9В – I гр 9В – II гр
12:50-13:00 9А – II гр 9В – II гр 9В – I гр
13:00-13:20 9Д 9Д 9Д

Очакваме Ви!