Грижим се за нашето училище!

 Във връзка с подобряването на учебната среда , ние учениците от 8б клас , предприехме инициатива да озеленим класната си стая, коридорите и фоайетата на училището.Донесохме най-различни видове растения , за да подпомогнем осъществяването на идеята- наша и на класния ръководител. Идеята също бе подкрепена и от директора на учебното заведение – Стоянка Анастасова.
 Всички участващи ученици в реализацията на инициативата се надяваме това да послужи за пример и на другите класове, както и на бъдещите осмокласници, които ще постъпят в началото на новата учебна година.
                                                                                                                                                                                                                                                       от VIII Б класа (1)