НАЦИОНАЛНО СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”

 

Училищният кръг на състезанието „Енергетиката и ние“ ще се проведе на 16.02.2018г., от 13.30ч. в Интерактивен кабинет на ПГЕЕ – гр. Пловдив. 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В НАЦИОНАЛНО СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” –  през месец март 2018 г.

  Уважаеми Г-н Директор,

       Каним Вас и Вашите възпитаници да участвате в национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” през 2018 г. Организатори на състезанието са Технически университет – Варна, Община Варна и РУО – Варна. Мероприятието се планира да бъде в периода 15.03.2018 г. до 30.03.2018 г.

       Класираните на първите три места в отделните групи ще получат награди. Сертификати, които ще бъдат признати за прием в ТУ-Варна за учебната 2018/2019 година ще получат участниците в сътезанието от 12 клас. За всички участници е предвиден награден фонд.

       Предвидени са средства за транспортни разходи в рамките на бюджета на състезанието.

През месец април 2016 г. се проведе първото национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”, в което участие взеха 66 ученика от 15 града от цялата страна. През 2017 г. в състезанието участваха 88 ученика от IX до XII клас от градовете – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Казанлък, Севлиево, Козлодуй, Димитровград, Кнежа, Мадан, Панагюрище и Варна и 26 ръководителя, като състезанието бе разширено с конкурс за лого и постер.

Искрено се надяваме да бъдем заедно с вашите възпитаници при третото издание на национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” през 2018 г.

Приложено Ви изпращаме:

 1. Регламент на националното средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”.
 2. Заявка за участие.

Предварителната заявка за участие можете да изпращате на е-mail на състезанието: einie@tu-varna.bg дo 05.02.2018 г.

Лица за контакти:

доц. д-р инж. Медиха Хамза – зам. Декан ЕФ, GSM: 0895653289

ас. инж. Росица Димитрова – катедра “EE”, GSM: 0895653286

ас. инж. Антон Филипов- катедра “EE”;  GSM: 0895653290


РЕГЛАМЕНТ

Национално средношколско състезание

„Енергетиката и ние

ОРГАНИЗАТОРИ:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ОБЩИНА  ВАРНА

РУО – ВАРНА

Варна 03.2018 г.

І. ЦЕЛИ НА СРЕДНОШКОЛСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ

 1. Предоставяне на възможност на учениците от средното образование за демонстриране на придобитите знания и умения по време на образователния процес.
 2. Стимулиране на учениците за надграждане на придобитите знания и умения в процеса на обучение.
 3. Мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на професионалната подготовка.
 4. Създаване на условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни гимназии.
 5. Стимулиране на учениците да продължат своето образование във висше учебно заведение.
 6. Изграждане на работни колективи от различни участници в процеса на обучение и реализация на кадрите – средно образование, висше образование, община, регионален инспекторат и потребители на кадри от практиката.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО               

В средношколското състезание „Енергетиката и ние” участват ученици от цялата страна на възраст от ІХ до ХІІ клас.

 

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Първи кръг – подборен:

Всеки участник може да участва с :

 • Доклад с презентация (10 min);
 • Макет с презентация (10 min);
 • Разработка на образователен модул, който намира приложение в учебния образователен процес (10 min);
 • Филм на тема „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ“ в рамките на 10

Няма ограничения за брой разработки за участник и училище.

Участниците ще бъдат разделени според вида на разработките в отделни секции.

В подборния кръг участват всички, представили разработките  си до 25.02.2018 г. на адрес:   einie@tu-varna.bg

Компетентно жури с представители от Технически университет –  Варна, представители от Община Варна, РУО – Варна, Асоциация на производителите на екологична енергия, ЕСО- МЕР Варна,  Електроразпределителни дружества и фирми от бранша.

 1. Втори кръг – Финалният кръг на състезанието ще се състои през месец март 2018 г. в ТУ-Варна. Всеки участник ще разполага с 10 минути за представяне на идеите си. Присъстващите на мероприятието могат да задават въпроси към участниците.

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Критерии за подбор на финалистите:

– пълнота на изработката;

– качество на разработката;

– приложимост;

– оригиналност на изпълнението.

 

 1. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
 2. Създава се комисия за подбор на участниците допуснати за финалния кръг с представители от ТУ – Варна и Община Варна.
 3. Създава се жури с председател от Технически университет Варна и членове от Община Варна, Регионален инспекторат – Варна,  Асоциация на производителите на екологична енергия, ЕСО – МЕР Варна, Електроразпределителни дружества и фирми от бранша за оценяване на разработките във финалния кръг.
 4. Технически университет – Варна осигурява зали за провеждане на конференцията.
 5. Технически университет – Варна и Община Варна осигуряват:

–  кафе пауза с обяд;

– награди за класираните на първите три места за различните групи;

– поощрителни награди за всички участници;

– сертификати за участие и признаването им за прием в ТУ- Варна за съответните специалности – Електроенергетика, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Топлотехника и ВЕИ, Електротехника и ВЕИ за учебната 2018/19 г.

 1. Разходите за пътни на участниците (и дневни за ръководителите при възможност) ще бъдат посрещнати от организаторите в рамките на бюджета на състезанието.