Свободно място за ученик в 9 клас „Микропроцесорна техника“

ПГЕЕ обявява свободни места за:

1. Едно място – 8 клас, специалност  „Електрообзавеждане на производството“

2. Две места – 9 клас, специалност „Компютърна техника и технологии“, прием след 8 клас

3. Две места – 9 клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“, прием след 7 клас

4. Три места – 10 клас, специалност „Компютърни мрежи“, прием след 7 клас

5. Едно място – 10 клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“, прием след 7 клас

6. Едно място – 10 клас, специалност „Компютърна техника и технологии“, прием след 7 клас

7. Две места – 10 клас, специалност „Микропроцесорна техника“, прием след 7 клас