ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИ ЗА ДЕН НА ПРОФЕСИЯТА: – „МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА” В ПГЕЕ – ПЛОВДИВ

Дните на професиите през месец април се превърнаха в традиция за нашето училище. Учениците от всяка специалност се стремят да покажат постигнатите резултати от обучението си по специалността през учебната година, чрез различни изяви.

В Ритуална зала пред родители, учители и ученици, представители на бизнеса, възпитаниците ни от специалност МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА, представиха своето професионално израстване с практически проекти, изцяло изработени в извън учебно време.

Класът бе разделен на шест екипа с по четирима участници с различни професионални възможности. В тази вечер на професията, те чрез презентации, клипове и демонстрация на изработените устройства представиха своята работа по поставените им задания, като задачите бяха поставени в следната последователност:

  • I етап: – Разработване и демонстрация на проект в симулационна среда
  • II етап: – Монтаж и пускане в действие на устройство върху универсална платка
  • III етап: – Монтаж на устройство върху печатна платка. Настройка на зададените параметри.
  • IV етап: – Монтаж на изделието в подходяща кутия. Извеждане на индикацията и елементите за настройка и управление на готовото изделие.
  • Изготвяне на техническа документация за изработеното изделие.
  • Водещата Ивана Никодимова представи същността на проекта „Моето училище и моят екип – Гаранция за професионално израстване”, регламента за сформиране на екипите и сроковете за изпълнение по етапи.
  • Инж. Елена Динчийска, като ръководител, представи целите и задачите на този проект и реализацията при изпълнението им по етапи.

I екип: ЗАБАВНА ЕЛЕКТРОНИКА

Участници: Захари, Запрян, Димитър, Величко

TEMA:„Цифров LC метър”

Устройството е цифров измервателен уред с любителски клас на точност. Изработено по заявка и изпратено на клиента.

II екип: – ИГРАЧИТЕ

Участници: Георги, Ангел, Елена и Даниел

ТЕМА: – Ролева игра – „Кой е по-бърз ?”

Тази игра намира приложение при викторини и състезания, като определя реда за участие на състезателите.

III екип: – NO NAME

Участници: Ивана, Даниел, Джем и Антон

.mpt1

ТЕМА: – „Електронни зарчета”

Занимателна игра, която изцяло може да замени обикновените зарчета във всички игри, при които се използват.mpt2

IV екип: – ЦВЕТЕН КОД

Участници: Нонка, Митко, Мирослав, Стефан.

ТЕМА: „Цифрово пиано”

Образователна игра, която в този вид обучава деца от детската градина на музикалните тонове и ноти. При доразвиване на заданието, може да се в иновативна образователна игра за разпознаване на животни и плодове или друго, при определен звук за деца с проблемно зрение.

V екип ЖИЦИТЕ

Участници: Мирослав, Милена, Николай и Стоил

ТЕМА: „Универсален брояч ”

Това задание е цифрово устройство, което преброява с натрупване всеки импулс, постъпил на входа на схемата. В зависимост от входния датчик може да се използва за преброяване на преминаващи хора или животни и при броене на движещи се предмети и елементи на конвейер.

mpt3

VI екип: ЛЪВОВЕТЕ

Участници: Сунай, Тодор, Станчо, Стоян.

ТЕМА: „Електронен волтметър ”

Изделието е цифров измервателен уред на напрежение с два обхвата на измерване. Класът на точност се постига с прецизна настройка на входното съпротивление за всеки от обхватите. Превключването на обхватите е ръчно. Намира приложение като любителски уред за измерване на напрежение в обхват от 2mV до 1000V.

mpt4

Всички задания са подбрани така, че да имат реално практическо приложение, за да мотивират в максимална степен екипите. Всеки екип при представянето на своето устройство изброяваше областите на приложение.

„Цифров LC метър” на I-ви екип вече има клиент и предстои да отпътува за гр. София.

В края на представянето бяха раздадени сертификати за участие и степен на представяне в проект  „Моето училище и моят екип – Гаранция за професионално израстване” в област извънкласни дейности, които бележат 55-тата годишнина от откриването на Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив.

mpt5

Участниците в  екипите показаха знания и умения, екипност на работа, съпричастност и взаимопомощ при представянето на проектите си, които отразяват пътя на професионалното им  израстване. Те се подкрепяха взаимно и ни демонстрираха, че работата в екип сближава и сплотява класа.

mpt6