Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“

На 31.03.2017 г.  в гр. Варна за поредна година се проведе Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“, организирано от ТУ-Варна, Община Варна и РУО – Варна. Новост в регламента бяха конкурсите за лого и постер по темата на състезанието. Учениците участваха в още две категории – изнасяне на доклад и представяне на проект с изработен макет. В състезанието се включиха 88 гимназисти от Варна, Бургас, Пловдив, Козлодуй, Горна Оряховица, Севлиево, Стара Загора,  Димитровград, Габрово, Мадан, Казанлък и Книжа.

Ученици от Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив се представиха отлично и извоюваха призови места. В конкурса за лого първо място спечели Пламен Бегов от ХII Е клас с ръководител инж. Георги Томов. Неговият проект официално бе представен като лого на състезанието. На второ място се нареди Благовест Ганев от ХI А клас с ръководител инж. Тодорка Добрева .

На първо място в конкурса за постер бе отличен Нестор Тасков от VIII Ж клас с ръководител инж. Здравка Георгиева. На второ място се класира  Любомир Пройчев от ХI Е клас с ръководител инж. Георги Томов .

Организаторите бяха разделили представянето и оценяването на проектите в две секции с отделно жури.

Проектът „Вакуумен влак“ на Георги Перилов от ХI Г клас с ръководител инж. Нина Райчева грабна най-високото отличие в първа секция. Специалната награда на журито за презентационни умения взе екипът в състав Даниел Давчев Х Ж клас, Рангел Савов и Ивилиян Линев от Х Е клас  за представянето на  проекта „Яхтата на бъдещето“. Техни ръководители са Мария Проданова, инж. Нина Райчева и инж. Елена Динчийска.

Във втора секция трето място спечели проектът „Екологичен електроенергиен комплекс“ на Ангел Ангелов, Тодор Ангелов, Янко Георгиев и Васил Попчев от Х Ж клас, с ръководители Мария Проданова, инж. Нина Райчева и инж. Елена Динчийска. Силната презентация на този екип привлече вниманието на журито.

Равносметката от участието на учениците от ПГЕЕ – гр. Пловдив са три първи места, две втори места, едно трето място и една специална награда на журито.