СПЕЦИАЛНОСТ „МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА”

Дните на професиите през месец април се превърнаха в традиция за ПГЕЕ- гр. Пловдив

Желание и усърдие подкрепени с теоретична подготовка – това демонстрираха тази година учениците от 12б клас с класен ръководител  Диана Бочукова, домакини на тържеството.

Всички ученици от 8 до 11 клас от специалност „Микропроцесорна техника” проявиха голям интерес и се включиха ентусиазирани в празника, любопитни да разберат какви специални дисциплини ще изучават и как се програмират микроконтролерите.

Водещите – Пламен Георгиев, Кристиян Къртев, Александра Халваджиева и Камелия Търбенова демонстрираха и обясняваха действието на изработените по учебна практика схеми с  PIC микроконтролери.

Илиян Янков и  Валентин Копаров под ръководството на  инж. Софка Лулова представиха   презентации   на    Proteus Profesional    PWM управление на стъпков двигател и

PWM управление на RGB светодиоди.

Демонстрирани бяха  професионалните компетенции по учебните  предмети „Приложение на микропроцесорни системи”, „Асемблер за микроконтролер”, „Лабораторна практика- специални измервания”, „Учебна практика по микропроцесорни системи” и придобитите през годината умения върху програмиране и внедряване на системи с микроконтролери. Устройствата са разработени под ръководството на  инж. Софка Лулова.

mikr01

mikr02

mikr03

Изработването и дизайна на устройствата на базата на микроконтролери от серията PIC16 са от учениците от 12б клас:

Пламен Геогриев, Атанас Георгиев, Александра Халваджиева, Павлина Видева,

Михаил Пунгеров, Камелия Търбенова, Петър Панайотов, Стилян Бакларев.

Учениците Дейвид Динчев, Илиян Власев и Павлина Видева представиха презентация за специалността  „ Микропроцесорна техника” изготвена от инж. Ваня Менгова.

Демонстрация по техника на запояване от учениците Ивелин Милков и Иван Чорбаджийски. С интерес ученици от 9е клас пробваха запояване на електронни елементи върху печатна платка.

mikr05 mikr06

Учениците от клуба по роботика Драгомир Камберов от 12е клас и Живко Терзиев от 8з клас под ръководството на инж. Васил Цветков демонстрираха действието на робот 3 pi, базиран на ATmega 328p процесор. Спада към групата на колесните роботи, с два независими канала на задвижване. Главни задачи, които изпълнява са следене на траектория, решаване на лабиринт по предварително зададени алгоритми. Има възможност за свързване на допълнителни модули- сензори, интерфейс.  Проекта е спонсориран от фирма Милара Интернешънал ООД- гр. Пловдив.

mikr07

Учениците показаха придобитите през учебната 2016/2017г професионални компетенции по проектиране, програмиране и внедряване на системи с микроконтролери на MICROCHIP

под ръководството на своите преподаватели:

инж. Софка Лулова,

инж. Васил Цветков,

инж. Ваня Менгова.

Гордеем се с нашите ученици! Нека  продължат да усъвършенстват своите умения!