Участие на ПГЕЕ в десета национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

На 22.06.2017г. в Дома на техниката, на Десета Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, инж.Камелия Стоянова и Корнелия Василева, съвместно с учениците Николай Петров и Петър Славчев от 10 д клас, представиха доклад на тема: „Формиране на знания и умения чрез използване на дигитални технологии в проектни и класически урочни форми“. Представен беше също съвместно разработеният сайт „Обучение без граници“ по проект „Обучение без граници“ по програма „Еразъм +“.  Доклад  на тема: „Развитие на комуникативноречевите и дигиталните компетентности в часовете по български език в 8 клас“ изнесе и старши учител по български език и литература- Марина Петрова. За пореден път нашите колеги и ученици спечелиха заслужени овации и затвърдиха имиджа на ПГЕЕ- гр. Пловдив като водещо учебно заведение, в което освен че се прилагат на практика електронни обучителни ресурси, се укрепва и връзката учител- ученик.

1234 12345 123