Ден на ученическото самоуправление

На 09.05.17г. в ПГЕЕ за трета поредна година проведохме . Учениците не заемаха само местата на учителите, а и на ръководството, също и на педагогически съветник, библиотекар и домакин. Учениците бяха развълнувани от различното протичане на часовете, видяхме повече усмивки, чухме повече смях. Чрез този ден ние внасяме промяна в училището, като предоставяме възможност на нашите възпитаници, да разберат повече за задълженията и отговорностите в професията учител, а и не само в нея. Денят на на ученическото самоуправление е забавен, динамичен метод, който възпитава учениците да поемат повече отговорност, допринася за тяхното личностно развитие и способности, защото те работят с документация, развиват комуникативните си умения, научават много от трудностите, с които се сблъскват техните учители и разбират как държанието в часовете от страна на учащите, влияе на преподавателите. С всяка нова учебна година денят на ученическото самоуправление протича по-продуктивно, по-забавно и по-иновативно. Списък на учениците заемащи ръководни длъжности : Директор – Кристиян Ангелов 11д Заместник директор по УД (инж. Камелия Стоянова) – Мария Салапатийска 9б Заместник директор по УПД (инж. Атанаска Милева)-Станимира Топорска 11в Заместник директор по УПД (инж. Елена Динчийска) – Георги Абрашев 10ж Педагогически съветник – Далия Начева 11ж.

IMG_9618 IMG_9624 IMG_9634 IMG_9656 IMG_9223 IMG_9590.