Младши посланици на ПГЕЕ – гр. Пловдив в Европейска нощ на учените 2020 FRESHER в ИЕФЕМ- БАН

На 28.11.2020 г. младшите посланици на Европейския парламент в ПГЕЕ – гр. Пловдив станаха част от любопитния свят на науката като се включиха в инициативата Европейска нощ на учените 2020 FRESHER в ИЕФЕМ- БАН. Бяха представени образователните програми на Националния етнографски музей, възможността за музейни уроци по различни теми, провеждане на ателиета, работилници, дискусии, четения, викторини, организиране на ученически изложби, срещи с изследователи. Учениците имаха удоволствието да видят премиерата на филма „Пътят до трапезата“, заснет специално за Европейската нощ на учените. След това им бяха споделени две презентации на теми:  „Живот в защитени зони и територии: предизвикателства, конфликти, ползи“ и „Смело на село“- миграцията към селото / социокултурни адаптация, практики и предизвикателства/.

Събитието бе насочено към младежите, на които им предстои да изберат пътя на своето кариерно развитие. Целта бе постигната, интересът им – грабнат , а младшите посланици осъзнаха, че в науката могат да се разказват интересни и завладяващи истории, от които да черпят вдъхновение. Учете, дерзайте и мечтайте млади хора!!!

image

Документи за преминаване към ОРЕС за определен период от време

Уважаеми родители,
При възникнала необходимост и/ или решение от ваша страна ученик да се обучава в електронна среда от разстояние за определен период, моля да изтеглите и попълните един от долупосочените пакети с документи:
1. Заявление за преминаване към е-обучение по здравословни причини и Декларация за техническа обезпеченост.
2. Заявление за преминаване към е-обучение по желание на родителя и Декларация за техническа обезпеченост
3. Заявление за предсрочно прекратяване на ОРЕС

Предвид епидемиологичната обстановка е желателно подаването на документите да бъде по електронен път, на посочения имейл: ores.pgee@gmail.com

НАША ГОРДОСТ – Конкурс за плакат и мото

Ученикът Денко Добрев от 9е клас на ПГЕЕ, гр. Пловдив, с класен ръководител Малина Иванова, участва в Конкурс за плакат и мото, относно превенция на наркотични вещества, организиран от Община Пловдив и Общински съвет по наркотични вещества.
Днес 26.11.2020г., Денко бе класиран на второ място и награден със стереоуредба. Изработеният от него плакат, следващата година ще се използва в кампанията на община Пловдив!
Браво, Денко! Бъди здрав, за нови победи!

1_1

1_2

През месец октомври заслужени награди и грамоти получиха ученици от 9е клас, на ПГЕЕ, гр.Пловдив, за участието им в обявения от Център за развитие на човешките ресурси София и Европейски потребителски център – България, конкурс за ученически разработки на тема “ Моят зелен град“. Учениците Денко, Йосиф, Виктор, Мирослав и техния ментор г-жа Малина Иванова бяха наградени за творческия им принос при изработените от тях презентация и колаж, в топ10 за България!

МОЯТ-ЗЕЛЕН-ГРАД-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

1_3

1_4

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 27.11.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 27.11.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани 7 ученици като контактни на близък с положителен PCR тест. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелките не се поставят под карантина, тъй като последното посещение в гимназията е към дата 28.10.2020 г. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.
Един педагогически специалист е с установен положителен PCR тест.
Извършена е предписаната в задължителните здравни протоколи щателна дезинфекция на училищната сграда и е информирано РУО. Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

От ръководството

ПГЕЕ – гр. Пловдив отбеляза Световния ден на философията

На 19 ноември 2020 година в ПГЕЕ – гр. Пловдив със специално организирано събитие беше отбелязан Световният ден на философията.

Събитието се състоя от няколко части. В първата ученици от всички десети класове и учители по философия свободно дискутираха по темата „Какво е за мен философията и каква е връзката й с другите изучавани дисциплини”. Във втората част ученици от класовете 9 „д” и 9 „а” представиха пред публика „Историческият развой на философията и ролята на човека в света”. В третата част ученици от 12 „а” клас изнесоха кратка презентация относно изучаването на философията във всеки клас и къде намира тя приложение под заглавие „Дяловете на философията”.

Организатори на събитието бяха преподавателите по философия и гражданско образование  Ангелина Шикова, Петя Величкова, Стоянка Николова. Активно участие в подготовката и протичането взеха Антоанета Тосева – училищен психолог, и Йоанна Григорова – учител по свят и личност и английски език. В ролята на водещ, който показа ораторски и диалогични умения  бе Кръстьо Лалев от 10 „б” клас, специалност „Приложно програмиране”. Сред гостите бяха  зам. директорът инж. Камелия Стоянова и инж. Здравка Георгиева.

Сред участниците се отличиха с  много добре обосновани мнения учениците Христо И. от 10 „а” клас, Ивайло П. от 10 „д” клас, Йоан от 10 „г”, Илиян И. от 10 „в”, Момчил А. от 10 „в”, Мартин В. от 10 „в”, Денис от 10 „ж”, Александър от 10 „ж”, Борис от 10 „ж”, Денислав Д. от 10 ”б”. Завидни презентационни умения показаха Даниел от 9 ”а”, Йоан Лачев от 10 „а”, Хари и Ехиязар от 9 „д”, Петър, Калина и Ралица – и тримата от 12 „а” клас.

От името на всички учители по философия и гражданско образование отправям благодарности към учениците за участието им в този празник, за споделеното им и откровено мнение. Като учители ние изпитахме истинско удовлетворение и видяхме, че усилията ни са възнаградени.

Пожелавам на всички ученици, колеги и родители здраве, радост, вдъхновение и сили, за да продължим да усещаме различните вкусове на живота и да им се наслаждаваме всеки ден!

Сподели Ангелина Шикова – учител по философски цикъл

filosof 1

Filosof

ПГЕЕ с награда за първо място на общинско ниво за най-активно училище в инициативата Европейски ден на спорта в училище

Гимназията взе своя приз за първо място за втора поредна година в инициативата „Евсопейски ден на спорта в училище“ , провела се на 25.09.2020г.

На церемонията по награждаването на 12.11.2020г. на Гребна база гр.Пловдив ПГЕЕ бе отличено със сертификат и парична награда за най-активно учебно заведение сред останалите претенденти от град Пловдив. Наградите бяха връчени от организаторите на сдружение БГ „Бъди активен“ и Община Пловдив.  Със сумата ще бъдат закупени за възпитаниците на гимназията спортни стоки за часовете по Физическо възпитание и спорт. ПГЕЕ за втора година показа, че може да бъде пример за изпълнителност, екипна работа между ученици и учители, спортен дух и здравословни навици в хрането и отношението на малки и големи  към околната среда.

Близо 400 училища от над 200 населени места в страната взеха участие тази година в Европейския ден на спорта в училище. Събитието е част от Европейската седмица на спорта и кампанията NowWeMOVE и отново бе подкрепено от Министерството на образованието и  Министерството на младежта и спорта.

Evropeiski den

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 20.11.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 20.11.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани единадесет ученици като контактни на близък с положителен PCR тест. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелките не се поставят под карантина, тъй като последното посещение в гимназията е към дата 28.10.2020 г. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.
Извършена е предписаната в задължителните здравни протоколи щателна дезинфекция на училищната сграда и всички кабинети. Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

От ръководството

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за частично възстановяване на присъствения учебен процес за периода 23.11 – 23.12.2020 г.

Уважаеми родители и ученици,
Въз основа на Писмо № 9105-382/09.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 и прилагане на алгоритъм за приоритетност и редуване за присъствие ви информираме за следното:

1. Считано от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г. образователно-възпитателният процес в ПГЕЕ – гр. Пловдив ще се провежда в хибридна форма на обучение при редуване на присъствения часове и такива в електронна среда от разстояние в платформата MS Teams.
2. Хибридната форма на обучение ще се прилага спрямо образователен етап/клас, съгласно приложения график, утвърден от РУО.
3. Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание в ,,Школо“ с продължителност 35 мин. в присъствена форма и в електронна среда от разстояние.
4. Начало на учебните часове за I смяна – 08:00 часа и съответно 12:40 за II смяна.
5. Всички класни работи ще бъдат проведени в присъствена форма на обучение за съответния клас и/или етап. В случай че предварително определената дата за класна работа попада в период на обучение в електронна среда от разстояние, тя ще бъде изместена на друга дата.
6. Всички писмени изпитвания и контролни работи освен в присъствена форма, могат да бъдат осъществени в електронна среда по преценка на педагогическия специалист.
7. Носенето на маски/шлемове по време на учебни часове Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с оглед опазване здравето на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, съгласно Писмо № 9105-382/09.11.2020 г. на министър на образованието и науката.
8. Ученици, които проявяват грипоподобни симптоми, незабавно да се свържат с личния лекар, да информират класния ръководител и да не посещават училище.
9. За посочения период ученици под карантина и/или тези, които са подали заявление за преминаване в ОРЕС по желание ще се включват в дистанционните часове по предмети и ще осъществяват двупосочна връзка с педагогическите специалисти и класа, като подлежат на оценяване. В тези случаи те ще осъществяват синхронно обучение.

За повече информация следете сайта на гимназията, съобщенията в електронния дневник ,,Школо“ и се обръщайте към класния ръководител.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХИБРИДНО ОБУЧЕНИЕ

за периода 23.11. 2020 – 23.12.2020 г.

Випуск
1. седмица
23.11-27.11.
2. седмица
30.11.-04.12.
3. седмица
07.12.-11.12.
4. седмица
14.12.-18.12.
5. седмица
21.12.-23.12.
12. клас
при-съствено
при-съствено
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
11. клас
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
при-съствено
при-съствено
10. клас
при-съствено
при-съствено
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
9. клас
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
при-съствено
при-съствено
8 а, б, в, г, д
при-съствено
при-съствено
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
8 е, ж, з, и
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
при-съствено
при-съствено

Бъдете здрави!
От ръководството