Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 30.10.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 30.10.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани двама ученици съответно от 8 „и“ и от 11 „е“ клас като контактни на близък с положителен PCR-тест. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелките не се поставят под карантина. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.
Един педагогически специалист е с установен положителен PCR-тест. По преценка на РЗИ – гр. Пловдив паралелките, в които преподава, не се поставят под карантина.
Извършена е предписаната в задължителните здравни протоколи щателна дезинфекция на училищната сграда и всички кабинети и спазваме допълнителните предписания на РЗИ – гр. Пловдив.
В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.
От ръководството

Информация за преминаване към електронно обучение за периода 29.10 -12.11.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Информираме Ви, че въз основа на Заповед №  РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването считано от 29.10.2020 г. до 12.11. 2020 г. включително обучението в ПГЕЕ – гр. Пловдив ще се осъществява в електронна среда от разстояние в MS Teams. Ще се спазва утвърденото седмично разписание в Школо с продължителност на учебния час 40 мин.
Учениците имат следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1.      Следват стриктно седмичното разписание в Shkolo.bg.
2.      Присъстват в учебните часове. ВПИСВАТ СЕ ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ и се прилагат санкциите, предвидени в чл.199 на ЗПУО!
3.   Включват се активно в образователния процес като не нарушават дисциплината и не създават затруднения на педагогическите специалисти. За нарушения от подобно естество се налагат предвидените санкции по чл. 199 от ЗПУО.
4.      Изпълняват поставените домашни работи/проектни задачи и ги предават в указания от учителя срок само и единствено в MS Teams.
5.      Получават проектни задачи, както и материали за асинхронно обучение при необходимост, върху които могат да бъде оценявани.
6.      Могат да бъдат оценявани устно и/ или писмено само и единствено в MS Teams.
7.      Писмено изпитване се провежда по преценка на педагогическите специалисти само и единствено в MS Teams.
8.      Длъжни са да включат камера за осъществяване на видео връзка по искане на педагогическия специалист в съответния час.
Часовете по лаборатория и учебна практика се провеждат присъствено за учителя в учебната работилница/ зала като същият се задължава чрез видеокамера да демонстрира изготвянето на практическото задание, а учениците от своя страна да наблюдават цялостния процес чрез MS Teams.
За неизпълнение на задълженията от страна на учениците, родителите ще бъдат своевременно уведомени от класния ръководител.

Свободно място за ученик в 11 клас

Специалност: „Приложно програмиране“.

Мястото е свободно за учебната 2020/ 2021 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до директора.

2. Копие на удостоверение за първи гимназиален етап / след 10 клас/.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ОТ 27.10.2020 г. до 04.11.2020 г. включително. Приемът на документи се извършва в канцеларията, до директорския кабинет, ет. 2, ЗАС – Василка Лятева

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 26.10.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 26.10.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив е установен един ученик от 11 „е“ клас с положителен PCR-тест.  Ученикът последно е посещавал училище на 19.10.2020 г. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелката не се  поставят под карантина. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.

     Карантинирани са двама ученици съответно от 8 “е“ клас и 11 „б“ клас като контактни лица на близък с положителен PCR-тест.

     Към днешна дата, 26.10.2020 г., един педагогически специалист също е под карантина като контактно лице на близък.

     Незабавно е извършена предписаната в задължителните здравни протоколи дезинфекция на училищната сграда и спазваме всички допълнителните предписания на РЗИ.

     В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.

    За карантинираните ученици е осигурено обучение в ОРЕС за периода от 26.10. 2020 г. до 05.11.2020 г.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

От ръководството

 

СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК за учебната 2020/ 2021 г.

Свободно място за учебната 2020/2021 г.
Специалност: „Автоматизация на непрекъснати производства“ – 9 клас
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до директора.
2. Копие на свидетелство за основно образование.
3. Копие на служебна бележка с точките от НВО – български език и литература и НВО – Математика.
Приемът на документи се извършва в канцеларията, до директорския кабинет, ет. 2, ЗАС – Василка Лятева

#EuropeCodeWeek в ПГЕЕ

На 21.10.2020 г.,  в рамките на общоевропейската инициатива #CodeWeek, в ПГЕЕ се проведе събитието „ПГЕЕ програмира“. За поредна година учениците на ПГЕЕ демонстрираха способностите си и показаха отлични умения и владеене на програмни езици и похвати в информационните технологии. Възпитаниците на гимназията от специалностите „Приложно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“ впечатлиха по-малките си съученици от осми и девети клас, като представиха пред тях свои програмни проекти – 2D PixelArt и 3D игри, разработени съвместно със средата за разработка на игри Unity, конзолна игра, разработена на C++ , тествана и презентирана с помощта на емулатор, 3D баскетболен симулатор разработен на Java. Беше презентиран и модел на ZEN суперкомпютър на база на Raspberry Pi, създаден съвместно от екип от ПГЕЕ и ПГ по механотехника. Учениците Дамян Кушев, Даниил Георгиев и Борислав Танев демонстрираха разработката си, реализирана под ръководството на ментора им Атанас Костов – управител на Пловдив Тех Парк и изпълнителен директор на ИТ Академия АД. Разработката представлява няколко едноплаткови компютри Raspberry Pi 3 свързани и конфигурирани да изпълняват инструкции като една машина, така тяхната изчислителна мощ се обединява. Осмокласниците и деветокласниците бяха много впечатлени от постиженията на по-големите си съученици и заявиха ентусиазма си в бъдеще също да станат част от #CodeWeek.

#ДаКодирашЕЗабавно

DSC_9411

DSC_9396

DSC_9385

DSC_9384

DSC_9368

DSC_9361

DSC_9357

DSC_9464

DSC_9441

DSC_9427

DSC_9420

DSC_9416

Младшите посланици на ПГЕЕ в борба с дезинформацията

На 23.10.2020 г. Младшите посланици на ЕП в ПГЕЕ се включиха в обучение, организирано от Асоциацията на европейските журналисти на тема „Фалшиви новини по време на пандемия: как да ги разпознаваме и да ги разобличаваме“. Актуалният проблем в ситуацията на пандемия и инфодемия е породен от стреса и глада за информация от медиите и социалните мрежи, които правят хората много по-склонни да приемат фалшивите новини за достоверни и да споделят непроверено и невярно съдържание.
Възпитаниците на гимназията ентусиазирано се включиха в уебинара, посветен на проблема за фалшивата информация за пандемията от Covid-19, която залива медийното пространство. Алесандро Траверсари (9а клас), Петко Димитров (9д клас), Алекс Иванов (10в клас), Георги Лазин (10д клас), Калоян Атанасов (10д клас), Борислав Асенов (11в клас) и Тодор Даракев (11 в клас) взеха активно участие в дебата за видовете фалшиви новини, разпознаването на пропагандата и непотвърдената информация, както и възможностите за противодействието на фалшиви известия в условията на световната здравна криза. Чрез викторините за „лъжа или истина“, игрите за типовете фалшиви новини и усвояване на начините за ограничаването им младшите посланици се мотивираха да търсят и разпознават източниците на неточна и вредна информация с цел да спомогнат за нейното ограничаване и избягване на опасния й ефект.
Вашата активност деактивира дезинформацията! Бъдете критични, бъдете мислещи, бъдете европейски граждани!

viber_image_23320-10-23_22-33-47

viber_image_2020-10-23_22-33-46

viber_image_2020-10-23_22-33-416