Прием 2020/2021

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА –

гр. ПЛОВДИВ

 

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

В тези дни на изпитание всички ние доказахме огромния потенциал, който носим, и отговорно продължаваме да работим за децата и образованието на България! Независимо от предизвикателствата, пред които се изправяме ежедневно, въоръжени с вяра и надежда в утрешния ден, ние всеотдайно изграждаме знаещи и можещи специалисти, които са гаранция за бъдещ просперитет.

За да отговори на потребностите на новото поколение, както и на нуждите на европейския и национален пазар на труда, Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив предлага съвременни специалности с гарантирана професионална реализация.

 

Успешно завършилите Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив освен Диплома за средно образование, получават и Свидетелство за професионална квалификация за съответната специалност и се превръщат в надеждни и търсени специалисти на трудовия пазар.

Всички наши ученици получават отлична теоретична и професионална подготовка, както и възможност да реализират на практика придобитите знания, умения и компетенции в над 40 водещи европейски фирми – АББ България, EVN България, БТЛ Индъстрийз, Сенсата Технолоджис, Макском и др., което им предоставя летящ старт за професионална реализация.

В съответствие с новите образователни тенденции гимназията предлага и дуална форма на обучение в специалностите Микропроцесорна техника, Електрообзавеждане на производството с английски език и Автоматизация на непрекъснатите производства с английски език, което се реализира с подкрепата на фирмите партньори „БТЛ Индъстрийз“, Сенсата Технолоджис, Макском, EVN България, „АББ България“ ЕООД и „Монди Стамболийски“ ЕАД.

Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив има над 20-годишен опит в международните проекти и осигурява възможност на своите ученици да реализират мобилности с цел практика на реални работни места в страни членки на ЕС.

Възпитаниците на гимназията също имат възможност да се включат в занимания и клубове по интереси по „Приложно програмиране“, „Роботика“, „Мехатроника“ и „Приложна електроника“, които са водени от доказани специалисти и представители на бизнеса.

За повече информация може да разгледате сайта на гимназията, брошурата, да посетите Фейсбук страницата ни или да ни пишете на електронна поща pgee.plovdiv@gmail.com.

За въпроси, свързани с приема, можете да получите информация на телефон 0878204514, понеделник, четвъртък и петък, от 11:00 до 13:00 часа, вторник от 13:30 – 15:30 часа и сряда от 11:30 до 13:30 часа.

Ръководството на ПГЕЕ – гр. Пловдив

 

ВИРТУАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА В ПГЕЕ – гр. ПЛОВДИВ

   Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив затвърди своя имидж на иновативно училище, като организира виртуални дни на кариерата на 21 и 22 април 2020 г. като част от националната кампания „Кариера 2020“. Съобразно мерките срещу разпространението за COVID-19 и разпоредбата за ограничения на масови мероприятия – ПГЕЕ – гр. Пловдив реализира нов, напълно безопасен, но също толкова ефективен вариант за участие в събитието, чиято основна цел е кариерно ориентиране на учениците от 11 и 12 клас и запознаване с възможностите за реализиране на производствена практика по специалността.

     В инициативата се включиха 4 ВУЗ-а и 17 фирми, които се срещнаха с учениците във виртуални зали в часовете по професионална подговка. В резултат на проведените срещи фирмите БТЛ Индъстрийз АД, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, EVN България, Либхер Транспортейшън Системс Марица вече сформираха групи от ученици, които да проведат своята производствена практика на реални работни места в компаниите.

      Събитието се радва на висок интерес от възпитаниците на ПГЕЕ – гр. Пловдив, които с ентусиазъм използваха предоставената им възможност, която оцениха като изключително полезна за личностното им и професионално развитие. От своя страна фирмите партньори изказаха благодарност на гимназията за отличната реализация и възможността да се запознаят с интелигентни, знаещи и можещи бъдещи специалисти.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДЕН НА ЗЕМЯТА В ПГЕЕ –
гр. Пловдив

На 22 април 2020 г. Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина. Днес учителите и учениците на ПГЕЕ- гр. Пловдив се включиха в инициативата  „1 000 послания за опазване на Земята“ като оставиха своите призиви към човечеството чрез електронната платформа. Целта на инциативата е да се повиши съпричастността към екологичните проблеми на нашата планета, а инициаторите на събитието – Нина Райчева, Анлелина Шикова, Савелия Бечева и Мария Продaнова, вярват, че общата съпричастност към глобалните проблеми е най-доброто им решение.

12

Александър Гонев от 9“ж“ клас сподели: „За опазването на планетата Земя, трябва първо да се обърнем към  екологичните ѝ проблеми, като например глобалното затопляне, замърсителите и отпадъчните вещества, изсичането на гори и др. С тези проблеми можем да се справим като не използваме толкова нашите автомобили, да се научим да си изхвърляме отпадъците, където трябва (в кошчето за рециклиране), да не отсичаме толкова много гори и растения, да не използваме толкова много превозни средства (например можем да използваме велосипеди или да ходим, да тичаме и др.), да не замърсяваме въздуха с прекалената работа в заводите, големите предприятия и др. За да опазим природата около нас, трябва да сме в хармония с нея, да се грижим за нея както ние се грижим за себе си и за другите хора около нас“.

Тайлян Митев от 8 „Б“ клас призова: „Ако не искаш да спасиш Земята за теб, направи го заради твоите прадеди и човешката история, която те са създали и кръвта, която те са проляли за бъдещите поколения за теб. Спаси Земята, спаси човечеството!“

Момчил Александров, 9В клас: „Да се спре производството на повече от 4 цилиндрови дизелови двигатели. Това ще помогне за опазването на въздуха. Да има активни филтри на всеки комин на къщите. Да се спре масовото отопляване на твърдо гориво. Фабриките да не изливат отпадъчните си води във водните басейни. Масовото убиване на застрашени видове животни да спре. Да се спре масовото използване на електроцентрали с въглища. Да се използва повече водната и слънчевата енергия. Полетата да не пустеят, а земята да се обработва и да се отглеждат растения, както и повече едър рогат добитък. БВП-то ще скочи, ако земите в България не пустееха масово. Цената на хартията, стъклото и пластмасите в пунктовете да се вдигне, за да може повече хора да се стимулират да рециклират. Да се поставят повече кошчета на улицата и повече чешми в парковете, защото вместо да ида да купя пластмасовата бутилка вода, която така или иначе няма да бъде рециклирана мога да пия от обществената чешма. Има и много други идеи…..“

Здравко Филипов, 8Д клас.: „Моето лично послание е, ние от това поколение да бъдем малко по – скромни и да не искаме винаги най – новите марки телефони или електронни устройства, защото и тези, които имаме също вършат работа. Изхвърлянето на старите, но годни телефони замърсява околната среда, а производството на нови такива изчерпва ресурсите на Земята“

Борис Захариев,  11Д клас: „Според мен трябва са се върне по-ниският данък на колите които са на газ и метан, както беше преди 2019 ,защото ако гражданите управляващи МПС-та имат стимул да шофират на далеч по-екосъобразния газ и метан, те ще го направят, това не изисква голяма инвестиция а в същото време това би бил най-бързия начин за намаляването на вредните частици във въздуха който дишаме“

В инициативата се включиха и учителите, които също споделиха своите послания.

„Важно е да предприемем действия, с които да опазим планетата Земя и съхраним живота върху нея, като пестим хартията, засаждаме дървета, движим се пеша, пестим водата, грижим се химически отпадъци да не замърсяват природата. Човешкият живот е ценност и той зависи до голяма степен от нашата отговорност да запазим планетата чиста!“– инж. Камелия Стоянова,  ЗДУД.

„Планетата Земя – това сме ние. Да опазим бъдещето!“– инж. Здравка Георгиева, преподавател ИТ.

„Какво значи да пазим Земята?…. Малките жестове са свързани с бита ни – от изхвърлянето на отпадъците и пестенето на безценната вода, до употребата на органични тъкани и вещи, които подлежат на рециклиране. Така че, когато влизаме в ролята на потребители, е важно да подбираме стоки, които са щадящи природата. Тогава и големите производства – основни замърсители на планетата ни, ще трябва да се съобразят, по-точно ще са принудени да се трансформират. Ето един начин обикновените хора да повлияят на световните магнати, които явно поне засега не изпитват необходимост да пазят Земята. Всъщност настоящата пандемия е един урок за човечеството, че не парите са важни – ВАЖЕН Е ЖИВОТЪТ!“ – Марина Петрова, преподавател БЕЛ.

„Ако пазим Земята, пазим и себе си и поколенията след нас….“– Антоанета Тосева, ПСИХОЛОГ

„Ако всеки от нас опази междублоковите пространства като изхвърля боклука в контейнерите за разделни  отпадъци, направи градина с цветя, засажда всяка пролет дръвчета, така всяко кътче би се обогатило, а всяко малко нещо е част от „големия пъзел“ наречен Планетата Земя“- Ангелина Шикова – преподавател-философ.

„Нека да направим така, че е всеки ден да е денят на Земята, като се грижим за нея! Време е за смели, креативни и инициативни решения на хора от различни поколения!“ – инж. Нина Райчева – преподавател ЗБУТ, енергийна ефективност и ВЕИ, енергиен мениджмънт.

„Да не хвърляме отпадъци на нерегламентирани места, да не използваме аерозолни опаковки и все по-малко пластмасови изделия в бита“- инж. Атанаска Милева, ЗДУПД.

Част от инициативата бе изготвянето на постер от Василена Дишлийска и Алекс Иванов от 9в клас

„Изменението на климата е предизвикателство за бъдещето на човечеството и за функционирането на животоподдържащите системи, които правят света ни обитаем. Има толкова много неща, които всеки може да направи, за да защити и помогне за възстановяването на планетата!“- призовават инициаторите.


22 април 2204 година – Денят на Земята

Гергана Любомирова Косева, 11 З, ПГЕЕ – гр. Пловдив, 2020 г.

    След 184 завъртания на земното кълбо около Слънцето 22 април все още ще е най-големият нерелигиозен световен празник, отбелязван от 1970 година – Денят на Земята. Над половин милиард хора на тази неповторима планета обръщат изключително внимание на датата и това ме изпълва с истинско щастие. Но въпросът е как си представяме живота. Днешната пандемия дали ще е променила начина ни на мислене и ако да – в каква посока. Ще пазим ли повече природата, или ще продължаваме да я имаме за даденост? Сега ще Ви разкажа моята представа.

    На мнение съм, че всичко се случва с причина. Пандемията завладя света със светкавична скорост. Различни са тезите за това как се е появила и многото обстоятелства около разпространението ѝ. Но вярвам, че всичко ще се нареди. Земята ще преодолее и тази трудност. Човечеството е преживяло какво ли не, пандемии е имало и преди. Страхове също. Може би това е знак от съдбата, че трябва да обърнем внимание на нещо по-съществено от самото ежедневие.

   От друга страна, мисля, че хората ще са започнали да ценят повече времето, здравето, свободата и природата след всичко, случило се дотогава. Сто осемдесет и четири години по-късно ще честват този празник и ще се радват на успехите си, на това, че са опазили планетата и са се замислили какво би се случило, ако цялото това замърсяване не престане. Хората ще се разбират и обичат повече, ще правят дори невъзможното един за друг и по-важното – ще пазят природата такава, каквато си е. Станали са по-добри към себе си, към околните и към планетата.

    Земята е изключително красива, но също толкова опасна и необяснима. Хората след точно 184 години вече ще са измислили нови начини за справяне със замърсяването на околната среда и всичките проблеми, свързани с това, които днес изглеждат неразрешими, защото ще чувстват нуждата да го правят. И ще го могат с лекота. Ще са доста по-умни от нас. Всичко ще се прави от рецеклируеми материали и машините, занимаващи се с производството и преработката, няма да вредят на човечеството и дома му по никакъв начин. Цялата тази мръсотия, в която живеем в момента, ще изчезне. Хората ще са намерили нови интересни факти за здравето си, за живота на планетата, за физиката, за химията. Да не говорим какъв технически прогрес ще се регистрира. Земята ще се превърне в Рай, който дори преди появата ни не е била.

    Когато споменах технически прогрес, нямах предвид невъзможното. Не искам да звучи песимистично, но не вярвам, че ще се пренесем напълно в открития Космос или че ще имаме телепатични способности, благодарение на някакъв вид технология. По-скоро абсолютно всичкият човешки труд ще бъде заменен с машини, разработени по начин, по който всеки може да ги управлява, откъдето и да е. Сега не е нужно да изучаваш някаква техническа специалност, за да се справяш с компютъра вкъщи. Но всички познаваме поне един човек, който не борави свободно с него. Мисля, че дотогава човечеството ще се е развило достатъчно, за да умее да работи заедно еднакво добре с всякакъв вид технологии.

    Човечеството ще покаже своята напълно положителна и красива страна. Като човек, който учи в техническо училище, силно се надявам хората да имат тези умения, които в момента получавам, и това за него да е нещо нормално да знае и може. Трябва да повярва, че може да направи всичко това. За жалост едва ли ще мога да видя всичко това, за да се зарадвам, ако надхвърли очакванията ми. Но не само те – хората,  трябва да се потрудят. Нека, докато отделяш време за това, читателю, да се замислиш какво можеш да направиш ти за Земята. Честит Ден на Земята!

viber_image_2020-04-24_19-36-11

Нестор Тасков 11Ж

ПГЕЕ – гр. Пловдив и „Десет неща, които ЕС прави за борбата с COVID-19″

Младши посланици на ЕП от ПГ по електротехника и електроника – гр. Пловдив стартираха в Instagram своята инициатива „Десет неща, които ЕС прави за борбата с COVID-19” като част от кампанията „Европа срещу COVID-19.

Целта на кампанията е да информира гражданите за действията, предприети от Европейския съюз в отговор на кризата, да покаже важността на единството и солидарността на всички нива, да популяризира послания към гражданите и да спомага за борба с дезинформацията по темата.

Всеки ден учениците оповестяват  факти по темата, които споделят в приложението и по този начин съдействат за информираността на младото поколение по актуалната тема.

1 (8)

2 (5)

3 (4)

4 (4)

5 (5)

6 (1)

Кариера 2020 ПГЕЕ – гр. Пловдив

Реализация

Медиите за нас

Дни на кариерата – 21.04.2020 г. и 22.04.2020 г.

В настоящия момент на изпитания и нарастваща безработицата повече от всякога е важно да покажем, че партньорите от бизнеса са до нас. Срещата с тях ще мотивира учениците и ще задържи и засили вниманието им към изучаваната професия.

Като иновативно училище ПГЕЕ – гр. Пловдив реализира поредната инициатива –  онлайн формат на „Дни на кариерата“, провеждани в дигитална среда. В събитието се включиха 4 ВУЗ-а и 17 фирми.

 1. Технически университет Габрово
 2. Технически университет – София, филиал Пловдив
 3. УХТ Пловдив
 4. Пловдивски университет
 5. Либхер Транспортейшън Системс Марица
 6. ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ ЕООД
 7. Шнайдер Електрик България ЕООД
 8. БТЛ Индъстрийз АД
 9. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
 10. Дзобеле България ЕООД
 11. АББ България
 12. Китнер Анлаген – унд Машиненбау ЕООД
 13. Монди Стамболийски
 14. Виваком
 15. Макском
 16. Сенсата Технолоджис България ЕООД
 17. ДИ ЕН ЕЙЧ СОФТ
 18. EVN България
 19. Index-6
 20. Логистичен център Кауфланд
 21. А1 България Еоод

Към учениците:

Защо да участвате в дните на кариерата?

 • за да се срещнете с водещи компании и ВУЗ-ове;
 • за да натрупате опит в провеждането на интервю за работа;
 • за да се запознаете с начина на кандидатстване за работа в реални условия;
 • за да вземете правилното решение за провеждане на производствената си практика на реално работно място ;
 • за да се запознаете лично с хората, които избират новите служители на компанията;

Бъдете успешни в кариерата си и щастливи с работата, която ще изберете!

Училищен конкурс на тема „Безопасност на движението по Великден в условия на COVID-2019 “

Учениците от Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив дадоха своя принос в борбата срещу разпространението на коронавируса като активно се включиха в училищен конкурс на тема „Безопасност на движението по Великден в условия на COVID-2019 “. Специална комисия оцени проектите по строги критерии, а класираният на първо място получи грамота и честта да бъде публикуван в сайта на гимназията.

Европейския Съюз работи заедно с държавите членки за ограничаване на разпространението на COVID-19. За да се забави разпространението на вируса, лидерите от ЕС се споразумяха за налагане на координирано временно ограничаване на неналежащите пътувания във и извън Европа.

Пътна полиция – МВР, въпреки допълнителните отговорности, свързани с подпомагане обезпечаването на пропускателните пунктове на входовете и изходите на градовете, продължава да упражнява строг контрол на пътя в условия на извънредната ситуация в България.

Учениците от ПГ по електротехника и електроника – гр. Пловдив представиха своите творби, с които призовават всички граждани да останат в къщи по време на Великденските празници. Младите творци съветват водачите, на които се налага да шофират в условия на карантина, да бъдат внимателни към пешеходците, да карат със съобразена скорост, да поставят обезопасителните си колани и да не използват мобилните си телефони, докато шофират.

В условия на извънредното положение, пред което се изправи не само ЕС, но и цялото човечество, учениците на ПГЕЕ-гр. Пловдив изпращат призив към всички участници в пътното движение да бъдат още по-внимателни и отговорни – не само към себе си, но и всички други на пътя.

II- Мирослав Радев_10ЖкласI-DDobrev_проект БДП-8E клас

II-ЕКИП - Добри и Валентин- 12Б

II- Светослав Христов_12Д клас

Ученици от ПГЕЕ – гр. Пловдив дадоха УРОК ПО СОЛИДАРНОСТ

Урок по солидарност

Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив подаде ръка на българските медици в борбата срещу COVID – 19 като се включи в кампанията на Студентския съвет към Медицинския Университет „УРОК ПО СОЛИДАРНОСТ“.

Младшите посланици и учениците от Европейския училищен парламент на ПГ по електротехника и електроника единодушно гласуваха със събраните от тях средства от благотворителния базар „Европейска Коледа“ да бъдат закупени консумативи и лични предпазни средства за медицинския персонала на първа линия в борбата с пандемията.

Дарението е направено в Медицински университет – гр. Пловдив, а консумативите ще бъдат разпределени по необходимост по здравните заведения, в които има отделения за COVID – 19.

В изпитанието, пред което е изправена не само Европа, но и цялото човечеството, учениците от ПГЕЕ – гр. Пловдив дадоха урок по солидарност и доказаха, че съпричастността, отговорността към околните и безкористното добротворство са способни да обединят хората без оглед на раса, националност и вероизповедание и да ги направят единни в борбата с „невидимия враг“