УЧЕНИЦИТЕ НА ПГЕЕ – ПЛОВДИВ В УЧИЛИЩНИЯ КРЪГ НА „МОГА И ЗНАЯ КАК”

На 04 декември 2018 г. за поредна година се проведе училищният кръг на състезанието по приложна електроника „Мога и зная как”. В него взеха участие 29 ученици, 15 от които в първа възрастова група (IX и X клас), а останалите 14 – във втора възрастова група (XI и XII клас). От явилите се до втори кръг – практическа работа, бяха допуснати по 6 участници от всяка възрастова група.

moga1

Състезанието приключи с излъчване на победители за училищния кръг, както следва:

Първа възрастова група:

I-во   място – Димитър Славейков Мешев – XВ клас;

II-ро  място – Александър Анатолиев Корчев – XЗ клас;

III-то място – Иван Методиев Пенков – XЗ клас.

Втора възрастова група:

I-во   място – Петър Атанасов Чешмеджиев – XIIЕ клас;

II-ро  място – Божидар Николаев Хранеников – XIIВ клас;

III-то място – Петър Георгиев Петров – XIЕ клас.

moga2

Резултатите, показани от учениците от ПГЕЕ – гр. Пловдив, са отлични – демонстрирани бяха както задълбочени теоретични знания, така и добри практически умения, но само първите двама победители от всяка възрастова група ще сформират училищните отбори за регионалния кръг на състезанието.

Събитието стана възможно благодарение на съдействието на търговска верига ЕЛИМЕКС със седалище в гр. Горна Оряховица, представяна от инж. Детелина Иванова, която връчи на победителите грамоти и награди.

moga3

Световен ден за борба с ХИВ и СПИН

На 31 ноември тази година в Професионална гимназия па електротехника и електроника – гр.Пловдив отбелязахме Световния ден за борба с ХИВ и СПИН. Една от основната ни цел на самия ден беше да насочим вниманието към този проблем и да информираме своите съучениците с бързи факти по темата. Но организацията по инициативата не се изчерпа с няколко дни в края на месец ноември, а започна своята подготовка седмици преди това.
Учениците от Ученическия парламент отделяха от свободното си време след или преди учебните часове и изработваха червените панделки, международен символ на кампанията, които раздаваха в деня на събитието на ученици, учители и служители на гимназията.
Трескавата подготовка създаде много приятелства, незабравими спомени, умения за сръчност и работа в екип.
По време на събитието, на 31 ноември, учениците от клуба по “Журналистика и пр”, впечатлени от създадения синхрон на възпитаниците от Ученическия парламент, пожелаха да се включат с раздаването на панделките, както и с изпълнението на някои задачи по организацията на инициативата.
По този начин учениците от Професионална гимназия па електротехника и електроника- гр.Пловдив отбелязахме Световния ден за борба с ХИВ и СПИН и изразихме своята съпричастност към хората и техните близки с тази съдба.

47683676_497283697461219_2656087310050787328_n

Написал статията:
Марияна Горанова
9 „А“ клас