Дворът на училището се превърна в класна стая!

Изнесен час по Информационни технологии
 в ПГЕЕ – гр.Пловдив!

Да се свързваме с природата и да черпим вдъхновение от нея – умение, което си струва да възпитаваме у себе си! Провокирана от топлите юнски дни и красивата зелена градина на ПГЕЕ – гр. Пловдив,  преподавател г-жа Здравка Георгиева изнесе своя Открит урок за учениците от Втора група по Информационни технологии –  на 8 “д” клас навън под дебелата сянка на дъбовите дръвчета.
В основата на човешкия живот са заложени различни потребности  и сред основните такива са социалните връзки, общуването и удовлетворението от това да бъдеш част от група.  За всички учители и служители към ПГЕЕ – гр. Пловдив основна мисия е да учим децата си да работят заедно в екип за постигането на различни цели!
Стъпвайки на тази основа, г-жа Георгиева избра един различен метод на преподаване за своя час по ИТ на 21 юни: раздели Втора група от 8 „д“  клас на 3 подгрупи – с име, първата буква от основния цветови модел при компютрите и технологиите-RGB. Всяка от тях имаше своята Мисия, оцветена в съответния цвят, и време, за което да се справи. Асистент-ученик от същия клас, следеше времето за изпълнението на задачите и  записваше резултатите от всяка мисия.
В един стандартен час използването на мобилните телефони не се практикува, но сега RGB имаха възможността освен лаптопи, да разчитат на тях при изчисленията.  И разбира се, щом имаме екипи, имаме и състезание – да видим как, сработвайки индивидуалните си отговори, всеки отбор ще изпълни мисиите!
След часа г-жа Георгиева сподели, че често обича да експериментира с различни интерактивни методи. Опитът й показва високи резултати в изпитните работи на учениците след проведени такъв тип уроци.
Учебния процес винаги може да бъде интересен, трябва само въображение! Чрез изнесен час в класна стая на двора освен знанията, по предмета Информационни технологии, проследихме доколко учениците успяват да се фокусират в изпълнението на задачите в една по – различна среда от класната стая, и също така дали се разсейват от външни фактори, или успяват бързо да се адаптират.
Часът премина по изключително различен и интересен начин за всички свидетели – преподаватели, ръководството на гимназията и ученици от другите класове. Но за  нас  най-важно е мнението на нашите ученици!  Затова в края на часа те попълниха анкета, в която можеха да дадат своята оценка и обратна връзка от преживяното!

Магдалена Бакалова
Психолог в ПГЕЕ

IMG_20180621_134547

IMG_20180621_134415

IMG_20180621_134332

IMG_20180621_133437

IMG_20180621_133223

IMG_20180621_131949

IMG_20180621_131824

IMG_20180621_131801

IMG_20180621_131757

IMG_20180621_131043

  IMG_20180621_130652

IMG_20180621_130646

IMG_20180621_130637

IMG_20180621_130332

IMG_20180621_130055

IMG_20180621_130036

IMG_20180621_130008

IMG_20180621_125722

IMG_20180621_125604

IMG_20180621_125558

Открит урок по специалност МПТ

На 25.04.2018г. в лаборатория 1407 се проведе

БИНАРЕН ОТКРИТ УРОК ПО ТЕОРИЯ, ЛАБОРАТОРНА И  УЧЕБНА ПРАКТИКА СПЕЦИАЛНОСТ: МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА XIIе  клас  на ВИПУСК-2018г.   

ТЕМА НА УРОКЪТ: PIC МИКРОКОНТРОЛЕР

Старши учител практическо обучение    – инж. Софка Лулова

Старши учител  теоретично обучение     – инж. Ваня Менгова

Учител практическо обучение  – инж. Васил Цветков

 

Демонстрирани бяха  професионалните компетенции по учебните  предмети „Микропроцесорни системи”, „Асемблер за микроконтролер”, „Лабораторна практика”, „Учебна практика по микропроцесорни системи” и умения върху програмиране и внедряване на системи с микроконтролери.

Използваните  дидактически средства за онагледяване са целесъобразно подбрани и съответстват на целите на урока.

Инж. В. Менгова показа презентация за архитектурата на микроконтролер PIC16F84A, обръщане към отделните банки с SFR регистри.

Инж. С. Лулова демонстрира с учениците действието на схемите.

Инж. В. Цветков дискутира на английски език с учениците действието на схемите.

urokmpt1

urokmpt2

Учениците изявяват способностите си:

  • Вярно включват  устройствата и експериментират тяхното  действие.
  • Обясняват действието на схемите на български и английски език.
  • Оригиналност на монтажа, творчество, сътрудничество при работа в екип, бързина, дисциплинираност, сплотеност, етика.
  • Коректност във взаимоотношенията- изградени умения в курса на обучение.

 

Ученикът Иван Вълчев спечелил първо индивидуално място на националния кръг на състезанието „Зная и мога как“ демонстрира пред съучениците си мини-дрон – подарък от фирма „Елимекс“/организатор и спонсор на състезанието/.

urokmpt3

Стремежът на учителите по теория и практика е да изградят устойчива среда за развитие на младите хора с интереси в областта на науката и технологиите, да стимулират различните изяви и инициативи на учениците от специалност МПТ и да разкрият възможности за тяхното професионално развитие.

Бинарният урок е представителна изява на учениците от випуск 2018г. от специалност „Микропроцесорна техника”. Учениците от 12е клас демонстрираха своята технологична грамотност в професионалното си направление формирана

през курса на обучение в ПГЕЕ-гр. Пловдив. Добрата мотивация за ефективно учене е постигната чрез използване на презентации, демонстрации, работа в екип и умение за самопредставяне.

У учениците са формирани   компетенции за организация, управление и контрол на трудовите процеси. Те са формирани в процеса на работа при изпълнението на практически задачи по лабораторна и учебна практика, свързани с учебното съдържание

urokmpt5

 

 

НАСОЧВАМЕ УЧЕНИЦИТЕ СИ КЪМ ВЪРХА – КЛУБ ПО ПРОГРАМИРАНЕ КЪМ ПГЕЕ-ПЛОВДИВ!

Да присъстват в училище, да са подготвени за час всеки ден  и да получават  знания по предметите, заложени в програмата,  е основно задължение на съвременните ученици. Но училището може да даде нещо повече от това. Зад задължителните основи, които поставя в културата на ученика,  ролята на училището е да помогне в пътя на израстването от дете към една успешна личност.

Затова и ние в ПГЕЕ – гр. Пловдив  решихме да насочим своите усилия към ядрото на личността, а именно – мотивът!

През изминалата учебна година, вдъхновени от големия интерес към  новата ни специалност – Приложно програмиране, създадохме и Клуб по ПРОГРАМИРАНЕ за учениците от 8 „а“ и 8 „б“ клас.  Благодарни сме на компанията „Прайм Холдинг“ АД и техния служител – Петър Йочев, че успяхме заедно да бъдем подбудителната сила за нашите ученици. 

Членовете на клуба имаха възможност да надникнат в света на програмирането, благодарение на своя лектор, г-н Йочев, и да научат тънкостите не само в теоретичен план, а да получат примери и знания от реална работна среда.  Благодарение на тези допълнителни часове, възпитаниците на ПГЕЕ развиха своето логическо мислене, умение да работят в група, усъвършенстване на професионални умения, креативност и подобряване на езикови способности и комуникация.

И за да имаме смелостта да твърдим това, се погрижихме то да бъде проверено и доказано!

На 14 юни се проведе състезание между двата класа, членове на клуба, в което те имаха възможността да демонстрират всички знания, придобити по време на курса.

Състезанието завърши успешно и участниците получиха грамоти, сертификати и предметни награди! Победители са всички ученици, предвид богатството от знания, с което завършват тази учебна година.

Изказваме своята благодарност на компанията „Прайм Холдинг“ АД в лицето на Никола Вълчанов  и Петър Йочев, които бяха наш верен спътник в мотивирането на учениците за се включват в допълнителни занимания за постигане на успехи сега и в живота! Клубът по програмиране с участието на представител от бизнеса успя да ги измъкне от училищната действителност и да им покаже реалната работна среда. Това ще им бъде от полза,  подготвяйки ги за областта, в която повечето от тях са решили да се развиват професионално!

Статията изготви:

Магдалена Бакалова

IMG_6658

IMG_6621
IMG_6643

IMG_6644

IMG_6619

Форум „Аз променям моето училище“ и възпитаниците на ПГЕЕ – гр.Пловдив

Месец юни тече с пълна сила и въпреки, че повечето ученици го свързват с  края на учебната година и приближаващата ваканция, възпитаниците на ПГЕЕ – гр.Пловдив не спират да се изявяват.
Успешно представяне на форум „Аз променям моето училище“, организиран от Община Пловдив и образователен портал „Уча в Пловдив”.  8 юни беше денят, в който всички учебни заведения имаха шанса да представят своята най-добра и успешна инициатива, довела до промяна на обкръжаващата среда.
24 пловдивски училища, зам.кметът Стефан Стоян и още много гости от сферата на образованието, успяха да се запознаят с две различни , но взаимно допълващи се, страни на  ПГЕЕ – гр.Пловдив.
Димитър Малинов и Атанас Иванов от 10 д клас отвориха вратите към света на иновациите за професионално развитие. Създадените проекти от учениците, спечелили престижни награди през последната учебна година на много конкурси, бяха сред основните в презентацията на двамата. Иновативна ферма, чийто макет можеше да се види на място, музикален звънец, умна сграда и соларен влак, макет на детската железница „знаме на мира“ в Пловдив. Кулминацията дойде с представянето на дрона и  демонстрацията на Александър Корчев от 9 з клас, вдигайки го във въздуха.
Гостите в залата бяха впечатлени от креативността в следващата идея и успехите, до които е довела. Много от тях заявиха, че ще я „откраднат“ и за своите училища.
Станислава Тодорова от 9 в клас и Ангелина Топалова от 9 б се постараха да вдъхновят всички в залата и да създадат у тях нагласа към доброто!  „Да учим заедно“- една инициатива, създадена от Ученическия парламент, която се провежда за първи път през миналата учебна година и през тази, тече с пълна сила от началото на месец юни.  Целта е бъдат подкрепени ученици от 8, 9 и 10 клас, застрашени от полагане на годишен поправителен изпит в края на годината по предметите-физика, химия и биология.
Необходими са усилия тези ученици да бъдат мотивирани и да наваксат за кратък период, изгубеното време. Затова учениците от Училищния съвет се заеха с организирането на групови срещи за своите съученици, на които те да учат заедно извън учебно време, използвайки уроците от онлайн платформата „Уча се“ . Преди стартирането на инициативата организаторите се срещнаха с преподавателите по предметите и получиха основна насоки за учениците с такава потребност, както  и основни задължителни знания за успешно  завършване на годината.
Форумът, в който взеха участие нашите ученици, не беше със състезателен характер. Основната му идея бе много по-градивна-да обменим опит и да бъдем полезни на другите. Със своето представяне възпитаниците ни освен, че показаха какво може да бъде създавано зад стените на едно българско училище, показаха, че то е и място, в което се учим да бъдем хора и да подаваме ръка на тези в нужда!

Магдалена Бакалова
Психолог в ПГЕЕ

IMG_6609

IMG_6600

IMG_6601

IMG_6602

IMG_6603

IMG_6604

IMG_6605

IMG_6606

IMG_6607

IMG_6608

Ден на отворените врати 2018 година!

Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ – гр.Пловдив отново отвори вратите си за всички родители и бъдещи гимназисти на 31 май !

Всеки желаещ имаше възможността да разгледа учебния комплекс, да получи подробна информация за професиите, специалостите, учебните планове и програми, както и условията за прием за учебната  2018/2019 година.

Нашите гости можеха предварително да се запознаят на сайта на гимназията със събитията, подготвени за Деня на отворените врати.

В самия ден, наши ученици, облечени в униформата на гимназията, посрещаха и запознаваха гостите с програмата за деня. Те отговаряха и за съпровождането им до желаното от тях място.

Денят на отворените врати завърши с обща среща на директора на нашата гимназия, г-жа Стоянка Анастасова, и всички гости, родители и техните деца, в Ритуална зала,  както и презентация, посветена на ПГЕЕ: „56 години по пътя на успеха“.

IMG_6563

IMG_6564

IMG_6565

IMG_6566

IMG_6567

IMG_6568

IMG_6569

IMG_6570

IMG_6571

IMG_6572

IMG_6573

IMG_6574

IMG_6575

IMG_6576

IMG_6577

IMG_6578

IMG_6579

IMG_6580

IMG_6581

IMG_9260

IMG_9263

IMG_9265

IMG_9266

IMG_9271

IMG_9275
IMG_9277

IMG_9282

IMG_9286

IMG_9289