Ден на отворени врати 01.06.2017г.

Уважаеми родители и ученици,

Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ – гр.Пловдив отново отваря вратите си за всички Вас на 1 юни 2017 година от 16:00 до 18:00 часа.
Заповядайте да разгледате учебния комплекс, да получите подробна информация за професиите, специалностите, учебните планове и програми, както и условията за прием за учебната 2017/2018 година.

Ще се радваме да бъдете наши гости. Очакваме Ви.

Регистрация за събитието

Медиите за нас

Програма:

От 16:00 до 17:00 ч. представяне на специалностите по зали.
От 17:00 до 18:00 ч. среща разговор с екипа на ПГЕЕ в интерактивна зала на ет. 1

Представяне на специалностите по зали:

Специалност Преподавател, зала
Електрообзавеждане на производството (ЕОП) инж. Н. Райчева, зала № 1307
Автоматизация на непрекъснати производства (АНП) инж. М. Вътева, зала № 1409
Микропроцесорна техника (МПТ) инж. Ст. Лулова, зала № 1407
Компютърна техника и технологии (КТТ)
инж. Ив. Драгнев, зала № 3307
Компютърни мрежи (КМ)
инж. Здр. Георгиева, зала № 3301
Приложно програмиране(ПП)
инж. Л. Вълкова, зала № 1302
Приложно програмиране(ПП) инж. Д. Вълчева, зала № 3301

 

ГОЛЯМ УСПЕХ, ЗАСЛУЖЕНА РАДОСТ И ГОРДОСТ

ПЪРВОТО  ЕЛЕКТРОННО  СПИСАНИЕ  В  ПГЕЕ

 

Фондация „Вигория” още през 2016г. обяви конкурс в училищата под надслов „С любов към науката”. Условието беше да се представят български учени – физици и химици – с техния принос в науката, но да не са вече между живите. За целта се публикува списък с имената на учени, за които да се изготвят материалите. Изборът на формите за това представяне беше свободен – от електронно списание и презентации –  до рисунки и други художествени форми. В нашето училище Ивайло Иванов от сегашен 12-ти Д клас беше първият, който много ентусиазирано, с желание и амбиция се зае с издирване на материали за изтъкнати учени. Идеята се разви в различни изяви: богато по съдържание и оформяне електронно списание, което се оформи и в хартиен вариант, рисунки , презентации, есета, публични представяния на много от броевите. Госпожа Савелия Бечева стана ръководител на проекта, а г-жа Анна Ганина – редактор на материалите.В първите броеве участие взе и Борислава Касавълчева от 11в клас. Списанието представи   12     учени в   11    броя. Всички материали бяха изпратени в срок на фондацията. Огромна беше радостта и удовлетворението на всички участници от оценката на фондацията – първо място за училището, грамота и парична награда за ръководителя. Не е маловажен фактът, че много добри училища се включиха в този проект, но точно нашият екип е с това отличие. И не само това! Ивайло Иванов е на първо място от участниците с презентации и за изготвяне на електронно списание, грамота и специална парична награда. Гордеем се с този изключителен успех! Той ни дава високо самочувствие, но и увереност да се включваме в интересни и нестандартни проекти. Пожелаваме в бъдеще повече колеги и ученици да участват в такива проекти!

Индивидуални награди получиха:

 1. Станислава Тодорова, 8в клас – II място за стихотворения и потрети
 2. Николай Вълчев,9е клас – I място за потрети-графика
 3. Нестор Тасков, 8ж клас – II място за портрети-графика
 4. Хрисимир Георгиев, 11д клас – II място за портрет
 5. Димитър Ненов, 9е клас – III място за портрет
 6. Атанас Иванов и Димитър Малинов, 9д клас – III място за презентация

ivajlo1-page-001
ivajlo2 -page-001
sav1 -page-001
nik-page-001
aana-page-001

Ден на ученическото самоуправление

На 09.05.17г. в ПГЕЕ за трета поредна година проведохме . Учениците не заемаха само местата на учителите, а и на ръководството, също и на педагогически съветник, библиотекар и домакин. Учениците бяха развълнувани от различното протичане на часовете, видяхме повече усмивки, чухме повече смях. Чрез този ден ние внасяме промяна в училището, като предоставяме възможност на нашите възпитаници, да разберат повече за задълженията и отговорностите в професията учител, а и не само в нея. Денят на на ученическото самоуправление е забавен, динамичен метод, който възпитава учениците да поемат повече отговорност, допринася за тяхното личностно развитие и способности, защото те работят с документация, развиват комуникативните си умения, научават много от трудностите, с които се сблъскват техните учители и разбират как държанието в часовете от страна на учащите, влияе на преподавателите. С всяка нова учебна година денят на ученическото самоуправление протича по-продуктивно, по-забавно и по-иновативно. Списък на учениците заемащи ръководни длъжности : Директор – Кристиян Ангелов 11д Заместник директор по УД (инж. Камелия Стоянова) – Мария Салапатийска 9б Заместник директор по УПД (инж. Атанаска Милева)-Станимира Топорска 11в Заместник директор по УПД (инж. Елена Динчийска) – Георги Абрашев 10ж Педагогически съветник – Далия Начева 11ж.

IMG_9618 IMG_9624 IMG_9634 IMG_9656 IMG_9223 IMG_9590.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИ ЗА ДЕН НА ПРОФЕСИЯТА: – „МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА” В ПГЕЕ – ПЛОВДИВ

Дните на професиите през месец април се превърнаха в традиция за нашето училище. Учениците от всяка специалност се стремят да покажат постигнатите резултати от обучението си по специалността през учебната година, чрез различни изяви.

В Ритуална зала пред родители, учители и ученици, представители на бизнеса, възпитаниците ни от специалност МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА, представиха своето професионално израстване с практически проекти, изцяло изработени в извън учебно време.

Класът бе разделен на шест екипа с по четирима участници с различни професионални възможности. В тази вечер на професията, те чрез презентации, клипове и демонстрация на изработените устройства представиха своята работа по поставените им задания, като задачите бяха поставени в следната последователност:

 • I етап: – Разработване и демонстрация на проект в симулационна среда
 • II етап: – Монтаж и пускане в действие на устройство върху универсална платка
 • III етап: – Монтаж на устройство върху печатна платка. Настройка на зададените параметри.
 • IV етап: – Монтаж на изделието в подходяща кутия. Извеждане на индикацията и елементите за настройка и управление на готовото изделие.
 • Изготвяне на техническа документация за изработеното изделие.
 • Водещата Ивана Никодимова представи същността на проекта „Моето училище и моят екип – Гаранция за професионално израстване”, регламента за сформиране на екипите и сроковете за изпълнение по етапи.
 • Инж. Елена Динчийска, като ръководител, представи целите и задачите на този проект и реализацията при изпълнението им по етапи.

I екип: ЗАБАВНА ЕЛЕКТРОНИКА

Участници: Захари, Запрян, Димитър, Величко

TEMA:„Цифров LC метър”

Устройството е цифров измервателен уред с любителски клас на точност. Изработено по заявка и изпратено на клиента.

II екип: – ИГРАЧИТЕ

Участници: Георги, Ангел, Елена и Даниел

ТЕМА: – Ролева игра – „Кой е по-бърз ?”

Тази игра намира приложение при викторини и състезания, като определя реда за участие на състезателите.

III екип: – NO NAME

Участници: Ивана, Даниел, Джем и Антон

.mpt1

ТЕМА: – „Електронни зарчета”

Занимателна игра, която изцяло може да замени обикновените зарчета във всички игри, при които се използват.mpt2

IV екип: – ЦВЕТЕН КОД

Участници: Нонка, Митко, Мирослав, Стефан.

ТЕМА: „Цифрово пиано”

Образователна игра, която в този вид обучава деца от детската градина на музикалните тонове и ноти. При доразвиване на заданието, може да се в иновативна образователна игра за разпознаване на животни и плодове или друго, при определен звук за деца с проблемно зрение.

V екип ЖИЦИТЕ

Участници: Мирослав, Милена, Николай и Стоил

ТЕМА: „Универсален брояч ”

Това задание е цифрово устройство, което преброява с натрупване всеки импулс, постъпил на входа на схемата. В зависимост от входния датчик може да се използва за преброяване на преминаващи хора или животни и при броене на движещи се предмети и елементи на конвейер.

mpt3

VI екип: ЛЪВОВЕТЕ

Участници: Сунай, Тодор, Станчо, Стоян.

ТЕМА: „Електронен волтметър ”

Изделието е цифров измервателен уред на напрежение с два обхвата на измерване. Класът на точност се постига с прецизна настройка на входното съпротивление за всеки от обхватите. Превключването на обхватите е ръчно. Намира приложение като любителски уред за измерване на напрежение в обхват от 2mV до 1000V.

mpt4

Всички задания са подбрани така, че да имат реално практическо приложение, за да мотивират в максимална степен екипите. Всеки екип при представянето на своето устройство изброяваше областите на приложение.

„Цифров LC метър” на I-ви екип вече има клиент и предстои да отпътува за гр. София.

В края на представянето бяха раздадени сертификати за участие и степен на представяне в проект  „Моето училище и моят екип – Гаранция за професионално израстване” в област извънкласни дейности, които бележат 55-тата годишнина от откриването на Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив.

mpt5

Участниците в  екипите показаха знания и умения, екипност на работа, съпричастност и взаимопомощ при представянето на проектите си, които отразяват пътя на професионалното им  израстване. Те се подкрепяха взаимно и ни демонстрираха, че работата в екип сближава и сплотява класа.

mpt6

Успехите на ПГЕЕ – гр. Пловдив

 Националното състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега“ гр.Девин, 2017. От 21.04.2017г. до 23.04.2017г. се проведе за седма година Националното състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега“. Учениците от нашето училище се състезаваха в категориите: “Програмиране“, „Графичен дизайн”, „Фотография” , ”Видеоклипове” и “Презентации“. В категория „Програмиране“ – Благой Николов 12д клас. В категория „Видеоклипове” – Пламен Кашкавалов 12д клас. В категория „Графичен дизайн” Пламен Бегов 12е клас се класира на 4 място и е приет за студент в ПУ “П.Хилендарски“. В категория „Фотография” Ралица Костадинова 11г клас създаде три снимки на тема: “Стената“ и се класира на 7 място. В категория „Презентации“ участниците бяха Здравко Кюлевчиев и Иван Танев 10а, Никола Иванов 9д клас. В топ20 Иван Танев достойно защити създадената си оригинална презентация и се класира на 13 място.

18318210_1572847349392262_411180144_o  18426226_1578953868781610_1706777462_o18426141_1578953872114943_11788444_o18318148_1572847352725595_890922717_o 18318414_1572847346058929_1242018488_o

55 години ПГЕЕ

На 28.04.2017 година тържествено се отбеляза 55 годишният юбилей на ПГЕЕ-Пловдив. През седмицата се проведоха много събития – Дни на отворените врати и Вечер на кариерата. Във Вечер на кариерата се представиха с информационни щандове фирми партньори на ПГЕЕ и Висши учебни заведения. Мотото на юбилейната програма бе “55 години по пътя на успеха”. Програмата през деня изобилстваше от събития, които се допълваха и представяха различните лица на ПГЕЕ-Пловдив. След тържественото откриване гостите, учениците и преподавателите имаха възможност да видят изложба от наградени макети, изработени от ученици на ПГЕЕ, изложба фотография и картини, представителни изяви на клубове по проект “Твоят час”, различни състезания организирани със съдействието на фирми партньори.
18318192_1571072536236410_514671432_o 18296890_1571072616236402_1363715678_o 18318302_1571072566236407_598579228_o 18318397_1571072639569733_1533640929_o   18296991_1571072619569735_1502071980_o 18261166_1571070072903323_453576224_o 18290038_1571072486236415_306151595_o 18236716_1571070152903315_1661342218_o 18297158_1571070142903316_872956901_o    18236620_1571070166236647_537242618_o

ПРОГРАМА
28.04.2017 г.

Централен вход на ПГЕЕ

Тържествено откриване – ,,55 години ПГЕЕ – традиции, професионализъм, новаторство“

Фоайе 1 етаж

Изложба  ,,ПГЕЕ през годините“

Фоайе 2 етаж

,,Аз, техникът“ – изложба от наградени макети, изработени от ученици на ПГЕЕ – Пловдив                                                     

Фоайе пред Ритуална зала

Изложба фотография „Моето училище“  на Ралица Костадинова, ученичка в 11”г” клас

Фоайе 3 етаж

Изложба от картини на Нестор Тасков, ученик в 8″ж“ клас

 

,,Различните лица на ПГЕЕ“ – представителни изяви на клубовете по проект ,,Твоят час“ – I част.

Клуб Тема
“Художествена самодейност“ – Нели Минкова и
“Литературен клуб“ – Анна Ганина
Талантите на ПГЕЕ
“Краезнание“ – Анелия Попова и
“Пловдив – моят град“ – Иван Пеев
Да опознаем родния град
“Забавна математика“ – Татяна Гидикова и
“Светът на математиката” – Малина Иванова
Питагор и учението му за числата
“Първи стъпки в пневматиката“ –  инж. Мина Вътева и
фирма спонсор “SMC industrial automatic Bulgaria” EOOД
Състезание по пневматика
“По пътя на хартията“ – Савелия  Бечева и Мария  Проданова,
спонсор фирма “МОНДИ“
 Методи за  аналитичен анализ  в хартиеното производство
“Аз и обществото“ – Илия Маринчешки Машина за хвърляне на яйца


Състезания
,,Партньори  в учението и живота“ .

Фирма Тема Отговорници
“Либхер Хаусгерете  Марица“ ЕООД Металообработка  – изработване на сувенир Инж. Богомил Иванов, Рангел Филипов
“АББ  България ‘‘ ЕООД,  клон Раковски Електротехникът  може тук и сега Иван Хаджийски,
инж. Нина Райчева, инж. Николай Стоев,  инж. Добрина Вълчева
Търговска верига “Елимекс“ – Г. Оряховица Микроконтролерите и ние Тест – инж. Ваня Менгова
Практическа част – инж. Васил Цветков, инж. Галина Узунова, инж. Софка Лулова
Фирма „Монди“, Стамболийски Знаем и можем – готови за нашето бъдеще Иван Хаджийски,
инж. Добрина Вълчева
Фирма N3-Пловдив,
ВУЗ – ПУ, УХТ, ТУ
Състезание по компютърни мрежи инж. Тошко Тодоров,
представител на N3-Пловдив и представители на ВУЗ – ПУ, УХТ, ТУ

 

“Различните лица на ПГЕЕ“ – представителни изяви на клубовете по проект “Твоят час“ – II част.

“Auto Cad“ – инж. Добрина Вълчева Видео уроци
“Графичен дизайн“ – инж. Тодорка Добрева Как да си направим уеб сайт
“Роботика“ – инж. Васил Цветков Колесни роботи. Алгоритми за следене на треактория и решаване на лабиринт
“Програмиране“ – инж. Здравка Георгиева Езикът ,,Java“ – познатият и непознатият
“Волейбол“ – Кузман Данев Волейболна среща между отбора на ПГЕЕ и клуба
“В света на футбола“ – Николай Мекерев Футбол на малки врати


Ритуална зала

Тържествена среща на гости, бивши и настоящи служители на ПГЕЕ.