УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ“

УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ“

1

На 23.03.2016 година в ПГЕЕ – Пловдив се проведе училищен кръг на конференция „Енергетиката и ние“, която е първи етап на Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“ – Варна 15.04.2016 г.

Участие взеха 5 отбора, ученици от IX – XII клас, които бяха оценявани от жури , съставено от представители на бизнеса и на висшето образование. Участниците бяха оценявани по следните критерии:

1. Пълнота на изработката

2. Качество на разработката

3. Приложимост

4. Оригиналност на изпълнението

5.Презентационни умения

Комисията за оценка представянето на отборите направи следното класиране:

Първо място: Илия Борджиев и Христо Тотев от XI клас

Яни Лозанов, Костадин Петков  -XII клас и Мартин Бумбаров – XI клас от ОМГ“ Академик Кирил Попов“.

Второ място: Нонка Ненова, Захари Парунев и Георги Ангелов – X клас.

Трето място: Александра Халваджиева и Николай Кадиев – XI клас

Специална награда: Ангел Ангелов, Ангел Кръстев, Тодор Ангелов и Стоян Томов – IX клас

2 3 4
5

6

Български център на жените в технологиите Проект „Entrepregirlbg“

           Вярвам, че инициативата Entrepregirl ще допринесе за увеличаване на професионалното участие на момичетата и жените в сферата на високите технологии, както и за преодоляване на недостига на IT специалисти.
           В наши ръце е изграждането на утрешните лидери. Да окуражим младите момичета да вървят уверено по кариерния си път и да ги стимулираме да поемат управленски роли в ИКТ сектора, който е от ключово значение за икономическото и социалното развитие на обществото и държавата.

         ПГЕЕ се включи през учебната 2015-2016 г. в проекта Entrepregirlbgчрез участието на три ученички съответно две от 11 клас и една от 10 клас.

1

Камелия Търбенова от 11 б клас с нейния проект “Създаване на хоспис“

2

Александра Халваджиева от 11 б клас с нейния проект „Animals house“ ЕООД

3

Борислава Георгиева Касавълчева от 10в с нейния проект „Изграждане на комплекс за почивка с възможност за обучение на български занаяти изкуство и култура“

 

Браво! Момичета, вярвайте в мечтите си. Направихте първата крачка към сбъдването им днес.

 

 

Проект „Разумни финанси“ на Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с фондация MetLife България

ПГЕЕ се включи през учебната 2015-2016г. в проекта „Разумни финанси“ чрез участието на 11б клас. Програмата е насочена към подпомагане на младите хора да изградят разбиране за основите на финансовия мениджмънт, да повишат финансовата си грамотност и да придобият умения за управление на личните им финансови средства, което ще им помогне да вземат разумни решения в бъдещето. Именно 16-17 годишните младежи са целевата група, която има нужда от специална подготовка по финансова грамотност, тъй като те съвсем скоро ще излязат на трудовия пазар. Разработеният модул беше представен от лектори-доброволци от фондация MetLife България в рамките на 5 лекции по 2 учебни часа. Учениците завършиха модула с тест и състезание за съставяне на личен бюджет за семейна почивка. Най-добре представилия  се ученик, Илиян Ангелов Янков от 11б клас, участва  в иновационен национален лагер в гр. София на 25.03.2016г.

2

 Илиян Янков се класира на първо място с отбора си с  най-добре разработен финансов казус и най-добре представена презентация.

Преподавател и ръководител на ученика е инж.Снежана Тодорова.