„Трансверсалното образование- образованието на XXI век“

2

На 27.05.2015г в ПГЕЕ- Пловдив се проведе научна конференция с международно участие на тема: „Трансверсалното образование- образованието на XXI век”.

Гости на конференцията бяха: Хели Канкконен- учител по английски език от Финландия, Канелия Божинова-Славчева- методист от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Нина Райчева- представител на бизнеса и Красимира Кантарджиева- Мениджър на Discovery Learning Center. Беше реализирана и видеоконферентна връзка с директора  на френския лицей в гр.Анже- Мишел Бро, който направи кратки пояснения за същността на трансверсалното образование и плановото му въвеждане във френската образователна система.

3

Г-жа Канкконен представи структурата  на финландската образователна система и изясни планираните предстоящи промени в образованието, касаещи въвеждането на трасверсалното обучение.

Г-жа Корнелия Василева изнесе доклад за целите на трансверсалното обучение чрез трансверсални часове, същността на понятийния апарат, с който ще се борави, както и базовите комплексни компетентности, залегнали в основата на трансверсалното обучение.

Всички участници в международната конференция получиха сертификати за участие.

4

1

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – ПЛОВДИВ С ИНОВАТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК

snimki-4

С ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН УСПЕХ ЗА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ ПГЕЕ – ПЛОВДИВ, КАКТО И ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАЩА ЦЕЛИТЕ НА ЕС И ЕСФ.

Проектът беше спечелен и стартира през 2013 г. и приключи в рамките на определения срок. Партньори в реализацията му  бяха: ,,Контракс – Пловдив“ ООД, Енергийна Агенция – Пловдив и ,,Изоматик Комплект “ ООД.

ПРОЕКТЪТ  „РАБОТОДАТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ЗАЕДНО В „ИНОВАТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК – ПГЕЕ – ПЛОВДИВ“ НА ОБЩА СТОЙНОСТ

292 782,16 ЛВ.

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше насочен към младите хора от ПГЕЕ – Пловдив, които са в етап на професионално образование и обучение.

Целевите групи по проекта включиха 19 учители и 314 ученици, разпределени в 3 модула: „Специалист LAN1&2″, „Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници“ и „Енергиен мениджмънт“, „Автоматизирани системи“.

 

snimki-2

ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ БЯХА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ И ДОВЕДОХА ДО ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ С:

актуализация на професионалното образование и обучение чрез изграждане на „Иновативен образова-телен парк в ПГЕЕ – Пловдив”; привличане на местните работодатели в образователния процес в гимназията и трансфер на иновативни практики; адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели; актуализиране и усъвършенстване на знания и умения на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите, за създаване на навици за по-добра адаптивност към пазара на труда.

snimki-1

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА СЕ СЪЗДАДОХА И ПРОВЕДОХА: УЧЕБНИ ПРОГРАМИ; ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ; ИЗГРАДИХА СЕ И ОТВОРИХА ВРАТИ ДВЕ ЗАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ; ИЗГРАДИ СЕ УЧИЛИЩНА МРЕЖА; СЪЗДАДОХА СЕ ТРИ РАБОТНИ МЕСТА НА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ– ВСИЧКИ ТЕ ДОВЕДОХА ДО УСПЕШНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ НА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК – ПГЕЕ – ПЛОВДИВ”.

Публичното отразяване на дейностите, свързано с изготвянето на видео-репортаж, трейлър, информационна табела вътрешни информационни табла, проведените конференции, семинари и пресконференции в гр. Пловдив и гр. София също спомогна за популяризирането на Проекта сред ученици, учители, партньори и пловдивската общественост.

snimki-5

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ВКЛЮЧВАНЕТО И РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ НА ЕС И ЕСФ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С МЕСТНИЯ БИЗНЕС ПОЗВОЛЯВАТ УСПЕШНОТО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПЪЛНОЦЕННАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.             

snimki-6

snimki-7

Тържествено изпращане на випуск 2015 година

Дойде и това време, да изпратим нашите вече пораснали момчета и момичета от випуск 2015 .
Еуфорията беше голяма, словата, които се изрекоха днес  емоционални.
Моментът, в който радост и тъга се сляха абитиурентите казаха: „Довиждане ПГЕЕ!“. И благодариха за своите пет години изпълнени с радост, приятелства, успехи и забавление.

^98C98C8F5687194E7E4AF04B7B6EE53B7F670BC257894E48AE^pimgpsh_fullsize_distr ^B9A391EEBFADD1C6FC776F93D90BA3D7D074CFC2DDB9C7DE8C^pimgpsh_fullsize_distr

izprashtane4
izprashtane1
izprashtane3
izprashtane2

 

„УЧИЛИЩЕТО В МОИТЕ ОЧИ” – Ангел Генков и Видол Чалъмов

В рубриката ни  „Училището в моите очи“, попадат двама от нашите дванадесетокласници от „Д“ паралелка – компютърна техника и технологии, Ангел Генков и Видол Чалъмов, които са много интелигентни и всеотдайни .

angelividol2

Тези двама млади господа се отличават със своя голям принос за нашето училище.
Техните изяви започват още в осми клас, когато се включват в „Ден на таланта“, следват още събития, в които те вземат участие – олимпиади, проекти, ученически конференции и състезания в Девин и Благоевград.
Опитът от всичко това е помогнал много за тяхното развитие като личности, дал им е увереност и е спомогнал да създадат много спомени и приятелства.

Най-значимият за тях успех е бил неотдавна, когато те за пръв път представят своя проект на петнадесетата зимна ученическа конференция „УчИМИ“ в Ученическия институт по информатика и математика. Получават грамота за иновация в образованието и социалнозначима разработка. Въпросният проект е плод на двамата ни възпитаници, в момента е в процес на интегриране в училището ни. Освен това, в продължение на четири години те са администратори на сайта на ПГЕЕ.

Състезанията и положените усилия се отплащат на нашите дванадесетокласници Видол и Ангел, които са приети за студенти в ПУ без да бъдат обезпокоявани от изпити .
За повечето техни постижения има грамоти, но има и такива, за които няма материални доказателства – израстването им като личности, професионалното им ориентиране, създаването на нови взаимоотношения и поддържането на добри отношения между тях и останалите заобикалящи ги хора от училището, независимо от позициите им – учители или ученици.

Когато постъпват като „зайци“, нямат никакви очаквания и дори не подозират какво ги очаква.
Първоначално, както при повечето ученици и на тях им се е искало времето „да отлети“, но сега когато „полетът им“ вече е към своя край, им се иска отново да преживеят всичко.
Ангел от много малък е знаел, че иска да бъде възпитаник на ПГЕЕ, но не е имал от кого да получи информация, за щастие това не го е спряло да изследва непознатото, което го довежда до това да стане младият мъж, който е днес.

Видол е бил информиран от приятели за специалностите, и тъй като компютрите са му били слабост – също избира нашата гимназия.
Признават, че са доволни и удовлетворени от тогавашния си избор и петте години посветени на училището, което изиграва важна част в живота и на двамата, като ги мотивира, насърчава и насочва. Дава им „сцена“ за изява много възможности и подкрепа, благодарение на което днес могат да се похвалят с това, което са оставили след себе си.
Те смятат, че са направили за гимназията, всичко което е било по силите им, но хората след тях могат да постигнат и повече.
Без да се впускат в самохвалство, те ни посъветваха да попитаме околните за техния принос и те да го оценят, само споменаха, че имат „вина“ за издигането на авторитета на гимназията.

„Всяка една възможност било то за личностно или професионално развитие, е един шанс, който не бива да се изпуска.“ – твърдят Ангел и Видол .
Смятат, че ако дистанцията между учениците и учителите в извънкласно време се скъси и двете страни могат да покажат повече и по-добра част от себе си. Това, което ги кара да идват с желание на училище, е приятелската обстановка, която ги кара да заобичат всеки един ден, всеки учебен час, всяко мероприятие. Иска им се да запомнят всяка секунда от тези обични за тях дни.

В умовете им винаги ще останат придобитите знания и опит в училище, а в сърцата им хубавите усещания, удовлетворението и щурите спомени.
Пожеланието на Ангел към всички наши възпитаници е същото като на Георги Куманов – първия, който бе интервюиран за рубриката „Останете гладни, останете неразумни.“ В допълнение Ангел добавя: „Знайте, че ще получавате подкрепа и ще има кой да ви покаже посоката, но не и да ви бута по пътеката, вие избирате кои да бъдете. Помощта, която може да получите от себе си, не може да получите от никой друг, но няма как да започнете да си помагате, без някой да даде началото, да ви помогне да го разберете.

Училището ми помогна в началото да го разбера и сега се радвам на лични успехи. Ако някой има желание да постигне нещо, той може да бъде сигурен, че ще получи подкрепа – точно тук.“
„Работете усилено, за да достигнете успеха, но не поотделно, а като екип, като едно цяло. Открийте това, което търсите и съумейте да изпитате удовлетворение от него.“- каза Видол .
Двамата с Ангел биха се радвали да слушат за по-нататъчните успехи на ПГЕЕ – постигани от мотивирани и жадни за развитие ученици.
Училището в техните очи е „бъдеще, защото тук са открили как да продължат да развиват себе си и живота си“.

Онлайн платформа

МЛАДИТЕ ШАХМАТИСТИ НА ПГЕЕ С ПЪРВО МЯСТО

8 ученици от VIII, IX и X клас участваха в шахматен турнир под наслов „Имаш ли цел, ще намериш пътя“, организиран от ПИЦ-Пловдив със седействието на Шахматен клуб „Пловдив“. В рамките на 6 партии и в присъствието на близо 100 състезатели, възпитаниците на ПГЕЕ- Пловдив се справиха отлично и взеха ПЪРВО място в отборния ученически турнир.

За сформиране на двойките във всеки кръг се използваше шахматната съдийска компютърна програма „ SWISS MANAGER “, одобрена от световната федерация по шахмат.  Играеше се по правилата на ФИДЕ за шахматната игра. Спазваше се правилото – „Пиес” –  Пипната фигура – местена фигура.

chah2

Това е сериозна заявка, която показва, че учениците ни освен желание имат и уменията да се представят добре в тази вековна игра.

„Тази победа не ни кара да летим в облаците, дори напротив знаем ,че за да се постигат успехи трябва упорит труд, първото място ни даде стимул да играем още по-усърдно!“ казаха момчетата след състезанието.
chah1

Състезатели:
Мартин Валчинов – VIIIе
Найден Найденов – IXд
Росен Маджуров – IXд
Тодор Вачков – IXд
Николай Николов – IXд
Иво Бозев – IXд
Николай Цъцаров – Xа
Александър Маджаров – Xа

Представяне на отбора на ПГЕЕ на Световното първенство по футбол за ученици в Гватемала

footflag1

Спортните футболни постижения на учениците от Професионална гимназия по електротехника и електроника– гр.Пловдив, датират от 2010 г., от когато отборът на училището е неизменен финалист в националните футболни срещи за юноши. През  тази година  те  печелят  бронзови медали, а 2013 г. тимът  вече е шампион на България. Следват  сребърни медали през 2014 г. и високото признание да представят страната ни  и  училището си на Световното първенство по футбол за ученици, от  12 до 20 април 2015 г., в Гватемала.

Отборът от  18 ученици, с ръководители  Борислав Цанов и Янко Радев, пристигна в Гватемала на 11 април. Първите два дена бяха отделени за адаптация и тренировка, а на 13 април се проведе първата състезателна среща с  домакините. Мачът бе оспорван и гледан от двадесет и пет хиляди души. Състезателите от Гватемала имаха привилегията да играят на родна земя и получиха подкрепата на духов оркестър. Успехът бе на крачка от  отбора на ПГЕЕ, гр.Пловдив, но  съдийското  решение за отстраняване на един от играчите, доведе до  загуба в този  мач.

futbola3

Макар че момчетата не загубиха спортен хъс и желание за победа, през следващите два дена -14 и 15 април, им предстоеше интензивна състезателна програма – с мачове и сутрин, и следобед, срещу отбори от изявените футболни нации– Дания, Бразилия, Доминиканска република и Франция. Мачът с Дания до последната минута бе равен, но  в крайна сметка, българският отбор загуби с 2:1.

futbola5

В следобедния мач с Бразилия, въпреки малкото време за възстановяване, изключителната влажност на въздуха и изтощаващите 38 градуса температура, момчетата показаха изключителен спортен дух срещу достойния противник. Още в третата минута, след триходова комбинация и извеждащ пас от Радослав Апостолов, Радослав Бекяров отбеляза гол във вратата на Бразилия. Но противникът успя да изравни, а след това и да поведе с 3:1. Втори гол за нашия отбор  вкара  Денислав Манафов. Най-фрапиращото бе в последната минута, когато Иван Домусчиев, преодолявайки защитник и вратар, от малък ъгъл пропусна да отбележи гол. Въпреки загубата на отбора на ПГЕЕ, достойното му представяне бе оценено от играчите на Бразилия и двата отбора размениха фланелки.

 

На 15 април българските момчета  постигнаха първия си успех и  спечелиха  мача срещу Доминиканската република с резултат 5:0. Головете отбелязаха Иван Сливаров, Иван Домусчиев и Никола Бардуков.

Следобедният мач с Франция премина изключително оспорвано. Всички момчета от ПГЕЕ проявиха старание за достойно представяне срещу един добре комплектован отбор. Три минути преди края на срещата малшансът не позволи на играчите ни  да завършат наравно. След много добро изпълнение на пряк свободен удар с глава на Димитър Минчев, насочен в горния ляв ъгъл на вратата на французите, великолепна изява на вратаря им не позволи мачът да бъде изравнен.

futbola1

Почивният ден- 16 април, беше отреден за културни мероприятия. Проведе се Вечер на нациите, на която отборът на ПГЕЕ  взе подобаващо участие с представяне  на страната ни чрез сценично-фолклорно изкуство. Българска народна носия носеше Радослав Апостолов, а всички състезатели извиха кръшно нашенско хоро под звуците на песента „Бяла роза“. Разменяха се сувенири и вечерта завърши с добро настроение и повишен тонус.

От  17  до 19 април се изиграха две срещи за класиране на 9 и 10 място. В първата среща срещу отбора на Чили противникът постигна резултат в своя полза 2:0. Във второто полувреме българските момчета се мобилизираха, показаха характер и мъжество и още до третата минута възстановиха равенството 2:2, с голове на Никола Бардуков и Иван Домусчиев. Въпреки тоталния натиск и много голови положения се стигна до наказателни удари. И двата отбора изпълниха 11 такива удара и допуснаха по един пропуск. Кулминационният момент в мача беше изпълнението на наказателни удари между играчите. След като отби удара на чилиеца пред нашата врата, Никола Порязов показа  великолепно изпълнение и спортно майсторство и донесе победата на нашия отбор. Скандирането на публиката: „България!България!“, звездният  миг на желаещите да се снимат с победителите в този мач е незабравимо преживяване за момчетата ни.

futbola2

На следващия ден-18 април, се игра мачът с Гватемала, който определи класирането на 9-то място. В тази среща нашият отбор победи убедително с 3:0.

Девето място е голямо постижение за момчетата  от пловдивската гимназия по електротехника и електроника, като се има предвид, че са се състезавали срещу отборите заелите  призовите места в това състезание: Бразилия – 2 място, Гватемала -3-то, Франция -4-то. Шампион на Световното ученическо първенство по футбол стана Турция.

 

Отборът  от  ПГЕЕ представил България на    Световното първенство  по футбол за ученици в Гватемала:

 1. Никола Порязов
 2. Георги Куков
 3. Красимир Богдански
 4. Кирил Нушев
 5. Димитър Минчев
 6. Атанас Църцев
 7. Иво Кехайов
 8. Сюлейман Чаушев
 9. Тихомир Кунчев
 10. Денислав Манафов
 11. Иван Христозов
 12. Иван Сливаров
 13. Радослав Апостолов –капитан
 14. Радослав Бекяров
 15. Цветан Бурдев
 16. Иван Домусчиев
 17. Антон Илиев
 18. Никола Бардуков

futbola4

futbola6

radev1

^017E79D69A3D8CD1CB5CFB4B6B0B973A9F8E10B60FADE3AF40^pimgpsh_fullsize_distr