Програма „Еразъм +“ 2019 – Карлсруе, Германия

Няколко думи от Димитър Мешев, бенефициент по програма „Еразъм +“ проведен в град Карлсруе, Германия 2019г.

Интервю: Марияна Горанова 10а

Монтаж: Давид Митев 12

Работилница „Технологии“ – „Нощ“ Пловдив 2019

На 13 и 14 септември 2019г. от 16 до 20 часа на площада пред Радио Пловдив се състоя събитието работилница „Технологии“, което е част от официалната програма на тридневния фестивал „Нощ“ Пловдив 2019. Участие взеха ученици от Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив под ръководството на инж. Васил Цветков и инж. Софка Лулова. Гимназията представи изложбен щанд-работилница, на който бяха изложени различни устройства, изработени от наши ученици – светлинни ефекти, измервателни прибори, лабораторни макети. Посетителите имаха възможност да се включат в представянето, изпробваха уменията си по насищане на печатна платка с електронни компоненти и техника на запояване под надзора на нашия екип. Работилницата „Технологии“ е част от програма посветена на събуждането на интереса на децата към техническите науки и професионалното образование.

Целта е популяризиране на ранното кариерно ориентиране на децата и по-голямата информираност на техните родители за възможностите за обучение в професионалните гимназии в тясното им сътрудничество с бизнеса.

Благодарим на организаторите и на нашите участници!

Вълнуващо събитие в трепетното очакване на първият учебен ден.

Успешна учебна 2019/2020 учебна година!

2D5B0749D-8B6C-49E4-B86D-9B855B46F5DD

5C08EB054-1797-4C95-909C-E5947E91E844

42DDE5004-B9AE-47A4-BFA6-F7F04FC32983

24079E829-0B9E-459A-A2CA-EC81735A3CA5

133754412-295D-45DE-ADED-4556E010FCDA

Участие във форум „Аз променям моето училище“

„PIC микроконтролери“  и „Двигателя на Стърлинг“.

      Да се простираш отвъд пределите на очакваното и видимото с просто око, да си смел и успехите да те вдъхновяват да търсиш още и още в сферата, в която се учиш, работиш, твориш и се развиваш-всичко това успяват учениците ни да усетят и да му се насладят още в ученическите си години. Нещо повече, правят го заедно, с групова работа и пряк достъп до практическата страна на материята, ръководиени от своите преподаватели и същевременно, получавайки свободата да опознават.

     Затова и тази година изявиха желание да споделят постигнатото и ентусиазма от работния процес сред своите съученици от пловдивските училища на форум „Аз променям моето училище”, организирано от образователен портал „Уча в Пловдив”. Представянето на проектите беше ясен пример за това как двете звена на нашата гимназия могат да си служат и да  се допълват едно друго и то по интересен начин.

     Електротехниката и електрониката завладяха повече от обикновено седмици преди събитието нашите ученици и на 07 юни „ PIC микроконтролери“  заблещукаха с пъстрите си цвето из стените на „Лимакон ивент център“, управлявани от Иван Пенков, Иван Марков  и Живко  Терзиев от 10 з клас, ръководени от своя учител инж. Васил Цветков, а цялата идея, вложена в теорията за „Двигателя на Стърлинг“ всички присъстващи можеха да видят в проекта на Борис Захариев и Николай Нендов от 10 д клас, с преподавател Иван Бодуров.

     Учениците от Микропроцесорна техника впечатлиха гостите не само със светлинните устройства, изложени на специален щанд за целта, а с иновативния начин на презентиране чрез видео, иразботено от техен съученик, пресъздаващо процеса на създаване на крайния продукт, през всчики важни етапи и значими детайли. Публиката беше изключително заинтересована и поиска още на момента демонстрация.

     А момчетата от Компютърна техника и технологии бяха много изчерпателни в своята теоритична част за изобретението „Двигателя на Стърлинг“. Успяха да представят сложния физичен материал на въможно най-дсотъпен език, така, че да провокират интерес и възхищение от своите знания и разбирания на това, за което говорят. След изложената теория на практика и демонстрацията на работния процес чрез изработен от тях топлинен двигател, провокираха много въпроси и дискусия сред гостите в залата.

     Целта на форума е учебните заведения да презентират своята най-добра и успешна инициатива, довела до промяна на обкръжаващата среда. ПГЕЕ-гр.Пловдив със сигурност успя да даде на всички гости в залата един пример как са успели да достигнат извън пределите на своето професионалното образование. За нас е важно нещо повече, че възпитаниците по свое собсвено женаление се въвличат в приключението да  прилагаш  своите знания в практическа насока и да твориш; ценен процес, който, освен всичко друго, заздравява тяхното търпение, възпитава социалните им умения и осмисля времето им сега и в бъдеще със сигурност!

 Магдалена Бакалова
Училищен психолог

62649667_1375697685930819_6947028297549086720_n

62081703_389386891920108_3809516011640586240_n

62176415_193403678240601_4449609710911356928_n

20 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДНА ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Untitled

 

На 13.05.2019г Професионална гимназия по електротехника и електроника тържествено чества 20 години международна проектна дейност.

Гости на събитието бяха : Мариана Чолакова– почетен консул на Република Германия в България; Иванка Михайлова– старши експерт в Център за развитие на човешките ресурси, сектор Професионално образование; Юлиян Петров– Национален синдикален лидер на синдикат „ Образование“ към КТ „Подкрепа“; Снежана Александрова – Началник отдел „Координация и европейска интеграция“ в областна администрация; представители на Технически университети, Тракия икономическа зона, Бизнеса, както и бивши и настоящи възпитаници на ПГЕЕ .

Работата по международни проекти гимназията започва през далечната 1998г., когато е създадена европейската програма „Леонардо да Винчи“, като част от програмата „Учене през целия живот“.

През 2011г. Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив за първи път участва и в програма „Коменски“- Solidary in Action , в партньорство с Франция, Финландия, Република Хърватска, Португалия и Италия, в проекта “Studying Together”. Цел на проекта беше чрез разнообразни благотоврителни инициативи, реализирани в рамките на 2 години в партньорските училища, да се съберат средства за финансиране на африканско училище и да се подпомогне образованието на децата в Африка.

През 2012г. ПГЕЕ посреща 85 участници от страните по проекта и реализира съвместен благотоврителен коцерт с участието на партниращите училища. В проектния период бяха реализирани множество благотоврителни кампании, Коледни базари и ученически работилници. В надпреварата за най – голям финансов принос и ученическ активност, ПГЕЕ се класира на второ място след Финландия.

През 2014г. година Европейската комисия създава програмата  Еразъм +. В новата програма  гимназията печели последователно няколко проекта по Ключова дейност 1 в сферата на  професионалното и училищно образование, което повишава авторитета й както на национално, така и на международно ниво.

През 2016г. гимназията реализира и първия си проект в сектор Училищно образование на програма Еразъм + – проектът „Образование без граници“. Партньори са Великобритания и Германия, а в проекта се включват 16 учители от сферата на общото  и професионално образование.  В резултат на реализираните интензивни краткосрочи обучителни куросве е създадена образователна платформа със свободен достъп,  виртуална класна стая, както и набор от електронно базирани уроци.

През настоящата учебна година ПГЕЕ реализира следващия си проект в сферата на училищното образование – „Трансверсални знания за учители – ключови компететности за ученици“. Отново 16 учители реализираха обучения в страните партньори – Испания и Португалия.

За първи път през 2019г. ПГЕЕ е приемаща организация в проект за двуседмична мобилност с цел практика, реализиран съвместно с частната професионална гимназия EP Cior от Португалия и едномесечна мобилност от нашите дългогодишни партньори от Република Чехия.

В края на честването учениците,  осъществили мобилност по проект „Професионално обучение чрез мобилност към успех“  с номер 2018-1-BG01-KA116-047116 , споделиха своя опит, резултати и постижения в следствие на реализираните мобилности. Всички участници получиха сертификати и документ Европас мобилност.

В резултат на дългогодишния опит и професионално изпълнение на проектните дейности,  Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив е удостоена със Сертификат за качество, Сертификат за мобилност, Грамота за цялостно изпълнение на международни проекти и Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение.

viber image 2019-05-15 , 22.09.47

viber image 2019-05-15 , 22.09.48

viber image 2019-05-15 , 22.09.50

viber image 2019-05-15 , 22.11.23

viber image 2019-05-15 , 22.11.22

УЧАСТИЕ НА ПГЕЕ В ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

EuЦРЧР

ПРОЕКТ “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ КЪМ УСПЕХ!”

№ 2018-1-BG01-KA116-047116

През учебната 2018/2019г. два потока по четиринадесет ученици от 11-ти и 12-ти клас на Професионална гимназия по електротехника и електроника- гр.Пловдив взеха участие в Европейска мобилност по програма “Еразъм+”, осъществена в град Плимут, Великобритания, а през месец март 2019г. група от дванадесет ученици- в град Либерец, Чехия.

За краткия си престой те успяха да разширят своя професионален кръгозор в областта на компютърните технологии, електрониката, електротехниката и роботиката и да усъвършенстват личностното си развитие. Заедно с това имаха възможност да опознаят английската и чешка култура, да разгледат забележителностите на градовете Плимут, Лондон, Либерец и Прага.

“Програма Еразъм+ ни дава свободата да бъдем извън пределите на Родината, да придобиваме нови знания, а наученото да приложим в реална работна среда“- споделят ученици в резултат от проведената мобилност. Давайки на възпитаниците на ПГЕЕ тази възможност, ние ги “насочваме към върха”, а придобитите знания и умения им дават по- голям шанс за успешна реализация.

След края на своя престой учениците споделят впечатленията си от програмата на съученици и учители от гимназията, с което дават обратна връзка за своето участие. Представят презентации, илюстрирайки със снимки преживяното. Всеки свидетел може да види в очите им искрите на ентусиазъм, енергия и удовлетвореност от добре свършената работа и натрупания опит. А мобилността по проект “Еразъм+” се превръща в цел и главна мотивация на учениците, още от постъпването им в гимназията.

По този начин ПГЕЕ – Пловдив подкрепя учениците си в личностното и професионално развитие и дава възможност да се докоснат практически до професията и да почерпят опита на други в тази сфера.

От 2017г. училището има спечелена харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение, която дава възможност за целия програмен период да участват 200 ученици и 30 учители в европейска мобилност.

55961915_398735877371455_9057194512312434688_n

55840482_400504800741524_4506330788484087808_n

55939814_842931419380882_4057379605084897280_n

54425437_405731240227656_1376464407650893824_n

ПЪРВО МЯСТО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА ГРАД ПЛОВДИВ В СЕСИЯТА НА УЧИ-БАН, ОБЛАСТ ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Ралица Бундова и Асен Войводов ученици от 10А клас в ПГЕЕ – Пловдив с ръководител старши учител по БЕЛ Марина Петрова с проект „Съвременно състояние на някои от диалектите в българския език“ спечелиха заслужено първа награда в област „Хуманитарни науки“ в Петата сесия на УЧИ-БАН, която се състоя на 16.11.2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“, в централната сграда на БАН София.

Проектът им е свързан с научната област на езикознанието в частност с науката Диалектология. Целта му е да се изследват носители на народните говори от източнобългарските балкански говори от село Цалапица (област Пловдив) и среднорупските (родопски) говори от село Лясково (област Смолян), като се отчетат до каква степен у представителите от различни възрастови групи се пазят чертите на териториалния диалект.

Според авторите приносът на изследването им е, че въз основа на автентичността на езиковия материал и резултатите от проучването могат да се направят заключения до каква степен се пазят характерните белези на двата диалекта към съвременния момент и че в един по-късен етап въз основа на получените данни могат да се правят диахронни сравнения, които да допринесат към бъдещи проучвания в областта на диалектологията.

За участниците в проекта дейността им се оказа изключително интересна и ползотворна, защото в петмесечния си труд научиха много за родните си места, за особеностите на родните си говори и за спецификата на науката Диалектология, а първото място, което спечелиха ги направи горди и уверени в своите способности и сили.

1

Еразъм+ 2018

crcr   erazum+

 

 

ПРОЕКТ „ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ, ИНОВАЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО“

№   2017-1-BG01-KA102-035606

Вече деветнадесет години Професионална гимназия по електротехника  и електроника работи по проекти на Европейския съюз, програми „Леонардо да Винчи “ и „Еразъм+“. За поредна година се проведе информационен ден, с цел популяризиране на проектните резултати. 40 бенефициенти, осъществили мобилност във Великобритания и Чехия, представиха придобитите знания и умения, за да покажат на гостите и своите съученици ползите от участието в проекта и програмата  „Еразъм+“.

erzm181

erzm182

Директорът на гимназията, госпожа Стоянка Анастасова,  раздаде сертификати и европас мобилност  на всички бенефициенти и събитието продължи с дискусия на тема: Какви умения са необходими на младите хора в двадесет и първи век, за да бъдат актуални на пазара на труда.“

erzm183

Освен представители на бизнеса, в събитието взе участие и г-н Марио Балса – представител на Института по електротехника в гр. Понтеведра, Испания.

erzm184

Още снимки от събитието

Обучение на учители по програма „Еразъм+“

Пет учители по професионална подготовка участваха в едноседмичен обучителен курс за същността и възможностите за прилагане на дуалното обучение в образователната ни система. Обучението се проведе в  град Болоня, Италия по програма „Еразъм+“. Учителите  се запознаха не само с италианската образователна система, но и с немския модел за дуално обучение, с възможностите за провеждане на стаж при италиански работодатели на реални работни места.
Бенефициентите получиха сертификати и документ Europass за мобилност.

IMG_4934

Italy2

italy3

obuchenie_Italy