„20 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДНА ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ“

Untitled

 

     На 13.05.2019г. Професионална гимназия по електротехника и електроника тържествено чества 20 години международна проектна дейност.

           Учениците осъществили мобилност по проект 2018-1-BG01-KA116-047116 „Професионално обучение чрез мобилност към успех!“ споделиха придобития опит, ползи и резултати.

viber image 2019-05-15 , 22.09.47

viber image 2019-05-15 , 22.09.48

viber image 2019-05-15 , 22.09.50

viber image 2019-05-15 , 22.11.23

viber image 2019-05-15 , 22.11.22

УЧАСТИЕ НА ПГЕЕ В ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

EuЦРЧР

ПРОЕКТ “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ КЪМ УСПЕХ!”

№ 2018-1-BG01-KA116-047116

През учебната 2018/2019г. два потока по четиринадесет ученици от 11-ти и 12-ти клас на Професионална гимназия по електротехника и електроника- гр.Пловдив взеха участие в Европейска мобилност по програма “Еразъм+”, осъществена в град Плимут, Великобритания, а през месец март 2019г. група от дванадесет ученици- в град Либерец, Чехия.

За краткия си престой те успяха да разширят своя професионален кръгозор в областта на компютърните технологии, електрониката, електротехниката и роботиката и да усъвършенстват личностното си развитие. Заедно с това имаха възможност да опознаят английската и чешка култура, да разгледат забележителностите на градовете Плимут, Лондон, Либерец и Прага.

“Програма Еразъм+ ни дава свободата да бъдем извън пределите на Родината, да придобиваме нови знания, а наученото да приложим в реална работна среда“- споделят ученици в резултат от проведената мобилност. Давайки на възпитаниците на ПГЕЕ тази възможност, ние ги “насочваме към върха”, а придобитите знания и умения им дават по- голям шанс за успешна реализация.

След края на своя престой учениците споделят впечатленията си от програмата на съученици и учители от гимназията, с което дават обратна връзка за своето участие. Представят презентации, илюстрирайки със снимки преживяното. Всеки свидетел може да види в очите им искрите на ентусиазъм, енергия и удовлетвореност от добре свършената работа и натрупания опит. А мобилността по проект “Еразъм+” се превръща в цел и главна мотивация на учениците, още от постъпването им в гимназията.

По този начин ПГЕЕ – Пловдив подкрепя учениците си в личностното и професионално развитие и дава възможност да се докоснат практически до професията и да почерпят опита на други в тази сфера.

От 2017г. училището има спечелена харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение, която дава възможност за целия програмен период да участват 200 ученици и 30 учители в европейска мобилност.

55961915_398735877371455_9057194512312434688_n

55840482_400504800741524_4506330788484087808_n

55939814_842931419380882_4057379605084897280_n

54425437_405731240227656_1376464407650893824_n

ПЪРВО МЯСТО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА ГРАД ПЛОВДИВ В СЕСИЯТА НА УЧИ-БАН, ОБЛАСТ ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Ралица Бундова и Асен Войводов ученици от 10А клас в ПГЕЕ – Пловдив с ръководител старши учител по БЕЛ Марина Петрова с проект „Съвременно състояние на някои от диалектите в българския език“ спечелиха заслужено първа награда в област „Хуманитарни науки“ в Петата сесия на УЧИ-БАН, която се състоя на 16.11.2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“, в централната сграда на БАН София.

Проектът им е свързан с научната област на езикознанието в частност с науката Диалектология. Целта му е да се изследват носители на народните говори от източнобългарските балкански говори от село Цалапица (област Пловдив) и среднорупските (родопски) говори от село Лясково (област Смолян), като се отчетат до каква степен у представителите от различни възрастови групи се пазят чертите на териториалния диалект.

Според авторите приносът на изследването им е, че въз основа на автентичността на езиковия материал и резултатите от проучването могат да се направят заключения до каква степен се пазят характерните белези на двата диалекта към съвременния момент и че в един по-късен етап въз основа на получените данни могат да се правят диахронни сравнения, които да допринесат към бъдещи проучвания в областта на диалектологията.

За участниците в проекта дейността им се оказа изключително интересна и ползотворна, защото в петмесечния си труд научиха много за родните си места, за особеностите на родните си говори и за спецификата на науката Диалектология, а първото място, което спечелиха ги направи горди и уверени в своите способности и сили.

1

Еразъм+ 2018

crcr   erazum+

 

 

ПРОЕКТ „ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ, ИНОВАЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО“

№   2017-1-BG01-KA102-035606

Вече деветнадесет години Професионална гимназия по електротехника  и електроника работи по проекти на Европейския съюз, програми „Леонардо да Винчи “ и „Еразъм+“. За поредна година се проведе информационен ден, с цел популяризиране на проектните резултати. 40 бенефициенти, осъществили мобилност във Великобритания и Чехия, представиха придобитите знания и умения, за да покажат на гостите и своите съученици ползите от участието в проекта и програмата  „Еразъм+“.

erzm181

erzm182

Директорът на гимназията, госпожа Стоянка Анастасова,  раздаде сертификати и европас мобилност  на всички бенефициенти и събитието продължи с дискусия на тема: Какви умения са необходими на младите хора в двадесет и първи век, за да бъдат актуални на пазара на труда.“

erzm183

Освен представители на бизнеса, в събитието взе участие и г-н Марио Балса – представител на Института по електротехника в гр. Понтеведра, Испания.

erzm184

Още снимки от събитието

Обучение на учители по програма „Еразъм+“

Пет учители по професионална подготовка участваха в едноседмичен обучителен курс за същността и възможностите за прилагане на дуалното обучение в образователната ни система. Обучението се проведе в  град Болоня, Италия по програма „Еразъм+“. Учителите  се запознаха не само с италианската образователна система, но и с немския модел за дуално обучение, с възможностите за провеждане на стаж при италиански работодатели на реални работни места.
Бенефициентите получиха сертификати и документ Europass за мобилност.

IMG_4934

Italy2

italy3

obuchenie_Italy