Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 22.01.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 22.01.2021 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив няма докладвани случаи на ученици и педагогически специалисти с положителен тест за COVID – 19, както и карантинирани лица.
В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!

От ръководството

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 15.01.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 15.01.2021 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив е карантиниран 1 ученик като контактен на близък с положителен PCR тест. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелката не се поставя под карантина, тъй като последното посещение в гимназията е към дата 28.10.2020 г. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!

От ръководството

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 08.01.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 08.01.2021 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани трима ученици като контактни на близък.
Спазени са всички здравни протоколи и санитарно-хигиенни мерки. За ситуацията е предоставена информация в РЗИ – гр. Пловдив и РУО – гр. Пловдив.
Поради факта, че обучението се провежда в електронна среда от разстояние, не се налага карантиниране на паралелки.
В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19.
Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 18.12.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 18.12.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани 3 ученици като контактни на близък с положителен PCR тест. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелките не се поставят под карантина, тъй като последното посещение в гимназията е към дата 28.10.2020 г. Един педагогически специалист е също под карантина като контактен на близък с положителен тест. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!

От ръководството

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 11.12.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 11.12.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани трима ученици като контактни на близък, а един ученик е с положителен PCR тест.
Един педагогически специалист и едно лице от непедагогическия персонал са с установен положителен PCR тест.
Един педагогически специалист е карантиниран като контактен на близък с положителен PCR тест.
Спазени са всички здравни протоколи и санитарно-хигиенни мерки. За ситуацията е предоставена информация в РЗИ – гр. Пловдив и РУО – гр. Пловдив.
Поради факта, че обучението се провежда в електронна среда от разстояние, не се налага карантиниране на паралелки.
В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!
От ръководството

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 04.12.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 04.12.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани 4 ученици като контактни на близък с положителен PCR тест и 1 ученик с положителна проба. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелките не се поставят под карантина, тъй като последното посещение в гимназията е към дата 28.10.2020 г. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.

Един педагогически специалист и едно лице от непедагогическия персонал са с установен положителен PCR тест.

Извършена е предписаната в задължителните здравни протоколи щателна дезинфекция на училищната сграда и е информирано РУО.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!

От ръководството

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 27.11.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 27.11.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани 7 ученици като контактни на близък с положителен PCR тест. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелките не се поставят под карантина, тъй като последното посещение в гимназията е към дата 28.10.2020 г. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.
Един педагогически специалист е с установен положителен PCR тест.
Извършена е предписаната в задължителните здравни протоколи щателна дезинфекция на училищната сграда и е информирано РУО. Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

От ръководството

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 20.11.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 20.11.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани единадесет ученици като контактни на близък с положителен PCR тест. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелките не се поставят под карантина, тъй като последното посещение в гимназията е към дата 28.10.2020 г. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.
Извършена е предписаната в задължителните здравни протоколи щателна дезинфекция на училищната сграда и всички кабинети. Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

От ръководството