РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 г.

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2019 – 2020 г.

19.09.2019 г. /четвъртък/от 18.30ч. – родителска среща с родителите на учениците от всички класове.

м. декември 2019 г.- виртуална родителска среща с родителите на учениците от всички класове чрез използване на електронната платформа Shkolo.bg или Smart класна стая.

м. февруари 2020 г. – виртуална родителска среща с родителите на учениците от всички класове чрез използване на електронната платформа Shkolo.bg или Smart класна стая.

23.04.2020 г. /четвъртък/ от 18.30ч.- родителска среща с родителите на учениците от всички класове.

За Ваше улеснение кабинетите, в които ще се провеждат срещите по класове, ще бъдат посочени на информационното табло на входа.

За нови съобщения следете сайта на ПГЕЕ.

Откриване на учебната 2017/2018 година

На 15.09.2017 г. в 9.00 часа по традиция в двора на Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив ще се състои тържествена церемония по случай откриването на новата 2017 – 2018 учебна година. Учениците на гимназията да се явят в униформи в 8.40 часа.

Каним всички родители на нашите възпитаници да посрещнем заедно новата учебна година!