Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Приложно програмиране
Компютърна техника и технологии
Микропроцесорна техника
Компютърни мрежи
Електрообзавеждане на производството
Автоматизация на непрекъсъснати производства
Важни съобщения
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 г. Ден на отворените врати в ПГЕЕ
Обява външен експерт Алгоритъм при подаване на заявление за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние в срок до 30 дни по здравословни причини
Алгоритъм при подаване на заявление за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние в срок до 30 дни по желание Алгоритъм за действие при случай на Covid - 19 в ПГЕЕ - гр. Пловдив
Информация за преминаване към електронно обучение за периода 29.10 -12.11.2020 г. Информация за продължаване на електронното обучение от разстояние за периода 11-22 ноември 2020 г.
Документи за преминаване към ОРЕС за определен период от време ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ БДП ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
Актуално
Първа награда от състезанието "Аз мога - тук и сега"! Партньорство за красива и чиста България
ПГЕЕ – ПЛОВДИВ УЧАСТВА В В 1-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ" Представителна изява на клуб "Уеб програмиране" и "Дигитална работилница"
ПГЕЕ в ЦЕРН - страната на физичните чудеса 18 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО
НАЦИОНАЛНА STEM ПОБЕДА ЗА ПГЕЕ – ГР. ПЛОВДИВ Младши посланици на ПГЕЕ – гр. Пловдив в Euroscola online
,,Споделена Коледа" - поздрав от клуб ,,Художествена самодейност'' Свободно място за ученик в 8 клас
Обучение “Проблемно-базиран метод и проектно-базиран метод в STEM” в Професионална гимназия по електротехника и електроника Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“
НАША ГОРДОСТ - Конкурс за плакат и мото ПГЕЕ – гр. Пловдив отбеляза Световния ден на философията
ПГЕЕ с награда за първо място на общинско ниво за най-активно училище в инициативата Европейски ден на спорта в училище ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за частично възстановяване на присъствения учебен процес за периода 23.11 - 23.12.2020 г.
Още...
Контакти

Адрес:

гр. Пловдив - 4000, ул. "Пещерско Шосе" №26

Телефони:

Канцелария: 032/643-675

Счетоводство: 032/642-468

E-mail:

pgee.plovdiv@gmail.com

Банкова сметка

Получател: ПГЕЕ - Пловдив

Сметка / IBAN: BG95UNCR75273154636801

Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF