Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Приложно програмиране
Компютърна техника и технологии
Микропроцесорна техника
Компютърни мрежи
Електрообзавеждане на производството
Автоматизация на непрекъсъснати производства
Важни съобщения
Алгоритъм при подаване на заявление за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние в срок до 30 дни по здравословни причини Алгоритъм при подаване на заявление за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние в срок до 30 дни по желание
Алгоритъм за действие при случай на Covid - 19 в ПГЕЕ - гр. Пловдив Информация за преминаване към електронно обучение за периода 29.10 -12.11.2020 г.
Информация за продължаване на електронното обучение от разстояние за периода 11-22 ноември 2020 г. Документи за преминаване към ОРЕС за определен период от време
ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ БДП ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
Актуално
НАЦИОНАЛНА STEM ПОБЕДА ЗА ПГЕЕ – ГР. ПЛОВДИВ Младши посланици на ПГЕЕ – гр. Пловдив в Euroscola online
,,Споделена Коледа" - поздрав от клуб ,,Художествена самодейност'' Свободно място за ученик в 8 клас
Обучение “Проблемно-базиран метод и проектно-базиран метод в STEM” в Професионална гимназия по електротехника и електроника Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“
НАША ГОРДОСТ - Конкурс за плакат и мото ПГЕЕ – гр. Пловдив отбеляза Световния ден на философията
ПГЕЕ с награда за първо място на общинско ниво за най-активно училище в инициативата Европейски ден на спорта в училище ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за частично възстановяване на присъствения учебен процес за периода 23.11 - 23.12.2020 г.
Свободно място за ученик в 11 клас СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК за учебната 2020/ 2021 г.
#EuropeCodeWeek в ПГЕЕ "Електроразпределение – Юг" с жест към ПГЕЕ
Още...
Контакти

Адрес:

гр. Пловдив - 4000, ул. "Пещерско Шосе" №26

Телефони:

Канцелария: 032/643-675

Счетоводство: 032/642-468

E-mail:

pgee.plovdiv@gmail.com

Банкова сметка

Получател: ПГЕЕ - Пловдив

Сметка / IBAN: BG95UNCR75273154636801

Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF