Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Приложно програмиране
Компютърна техника и технологии
Микропроцесорна техника
Компютърни мрежи
Електрообзавеждане на производството
Автоматизация на непрекъсъснати производства
Актуално
Онлайн дискусия на младши и старши посланици от ПГЕЕ - гр. Пловдив с евродепутати Международен ден на Слънцето
Как се обучават учениците в ПГЕЕ - Пловдив Прием 2020/2021
ВИРТУАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА В ПГЕЕ – гр. ПЛОВДИВ ДЕН НА ЗЕМЯТА В ПГЕЕ –
гр. Пловдив
ПГЕЕ - гр. Пловдив и „Десет неща, които ЕС прави за борбата с COVID-19 Кариера 2020 – ПГЕЕ – Пловдив
Училищен конкурс на тема „Безопасност на движението по Великден в условия на COVID-2019 “ Ученици от ПГЕЕ – гр. Пловдив дадоха УРОК ПО СОЛИДАРНОСТ
Контакт със служител на ПГЕЕ за поставяне на въпроси и за сигнали Информация от РЦПППО – Пловдив
Още...
Контакти

Адрес:

гр. Пловдив - 4000, ул. "Пещерско Шосе" №26

Телефони:

Канцелария: 032/643-675

Счетоводство: 032/642-468

E-mail:

pgee.plovdiv@gmail.com

Банкова сметка

Получател: ПГЕЕ - Пловдив

Сметка / IBAN: BG95UNCR75273154636801

Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF