Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Приложно програмиране
Компютърна техника и технологии
Микропроцесорна техника
Компютърни мрежи
Електрообзавеждане на производството
Автоматизация на непрекъснати производства
Важни съобщения
Покана за обучение на учители Покана към учителите на ПГЕЕ
СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА ! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
Свободни места за ученици за учебната 2021 / 2022 година ! ВАЖНО !
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО- ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП, СЧИТАНО ОТ 01.12.2021 Г.
СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК В ПГЕЕ - ГРАД ПЛОВДИВ ! СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ БИЗНЕСЪТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА БИЗНЕСА - ОСЪЗНАТАТА НЕОБХОДИМОСТ!
ВАЖНО!!!
Промени за откриване на учебната 2021/2022 г.
ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
Ден на отворените врати в ПГЕЕ Обява външен експерт
Информация за преминаване към електронно обучение за периода 29.10 -12.11.2020 г. Информация за продължаване на електронното обучение от разстояние за периода 11-22 ноември 2020 г.
ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ БДП ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
Актуално
Покана по случай отбелязването на 60 години ПГЕЕ - гр. Пловдив ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Вечер на кариерата в ПГЕЕ НАШАТА УСПЕШНА STEM ГОДИНА
Регионален кръг на състезанието по приложна електроника ,,Мога и зная как“. "EVN" провежда комплексна работа с учениците в дуална форма на обучение от ПГЕЕ
ПГЕЕ - град Пловдив и Първа долекарска помощ Спортни успехи в ПГЕЕ - град Пловдив !
Награда за ПГЕЕ от ОСНВ с ПИЦ - град Пловдив "ЕВН" дава възможност за кариерен старт на учениците от ПГЕЕ - град Пловдив!
ПГЕЕ - ПОРЕДНА ПОБЕДА! Достойно представяне на учениците от ПГЕЕ на Националната олимпиада по география и икономика
ПГЕЕ и „Капачки за бъдеще“ ПГЕЕ на “Тех фест” 2021
Енергийни скаути от ПГЕЕ - гр. Пловдив са победители в проекта YЕЕ! #BeActive - Европейски ден на спорта в училище.
Отново „Европейски ден на спорта в училище“ в ПГЕЕ Европейски ден на спорта в училище.
Още...
Контакти

Адрес:

гр. Пловдив - 4000, ул. "Пещерско Шосе" №26

Телефони:

Канцелария: 032/643-675

Счетоводство: 032/642-468

E-mail:

pgee.plovdiv@gmail.com

Банкова сметка

Получател: ПГЕЕ - Пловдив

Сметка / IBAN: BG95UNCR75273154636801

Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF