Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище

Професионална гимназия по електротехника и електроника

град Пловдив

Научете повече

Уважаеми кандидат-гимназисти и родители,

Записването на приетите ученици на ІІ етап на класиране е от 22 до 24 юли 2024 г. включително, в работното време на училищната канцелария.Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.: Заявление до директора Оригинал на свидетелството за основно образование Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии Записването и за втори етап на класиране ще бъде отново в сградата на ТУ- София, филиал Пловдив с адрес: бул. "Санкт Петербург" 63, етаж 1. Тел. за връзка: 032643675
За контакт:
info-1690174@edu.mon.bg
Администрация: 032643675

Специалности в ПГЕЕ

Галерия