Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Приложно програмиране
Компютърна техника и технологии
Микропроцесорна техника
Компютърни мрежи
Електрообзавеждане на производството
Автоматизация на непрекъснати производства
Важни съобщения
Обява ОБЯВА
Покана за обучение на учители Покана към учителите на ПГЕЕ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! ВАЖНО !
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО- ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП, СЧИТАНО ОТ 01.12.2021 Г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
БИЗНЕСЪТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА БИЗНЕСА - ОСЪЗНАТАТА НЕОБХОДИМОСТ! ВАЖНО!!!
Промени за откриване на учебната 2021/2022 г.
ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Ден на отворените врати в ПГЕЕ
Обява външен експерт Информация за преминаване към електронно обучение за периода 29.10 -12.11.2020 г.
Информация за продължаване на електронното обучение от разстояние за периода 11-22 ноември 2020 г. ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ БДП ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
Актуално
Покана по случай отбелязването на 60 години ПГЕЕ - гр. Пловдив ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Вечер на кариерата в ПГЕЕ НАШАТА УСПЕШНА STEM ГОДИНА
Регионален кръг на състезанието по приложна електроника ,,Мога и зная как“. "EVN" провежда комплексна работа с учениците в дуална форма на обучение от ПГЕЕ
ПГЕЕ - град Пловдив и Първа долекарска помощ Спортни успехи в ПГЕЕ - град Пловдив !
Награда за ПГЕЕ от ОСНВ с ПИЦ - град Пловдив "ЕВН" дава възможност за кариерен старт на учениците от ПГЕЕ - град Пловдив!
ПГЕЕ - ПОРЕДНА ПОБЕДА! Достойно представяне на учениците от ПГЕЕ на Националната олимпиада по география и икономика
ПГЕЕ и „Капачки за бъдеще“ ПГЕЕ на “Тех фест” 2021
Енергийни скаути от ПГЕЕ - гр. Пловдив са победители в проекта YЕЕ! #BeActive - Европейски ден на спорта в училище.
Отново „Европейски ден на спорта в училище“ в ПГЕЕ Европейски ден на спорта в училище.
Още...
Контакти

Адрес:

гр. Пловдив - 4000, ул. "Пещерско Шосе" №26

Телефони:

Канцелария: 032/643-675

Счетоводство: 032/642-468

E-mail:

pgee.plovdiv@gmail.com

Банкова сметка

Получател: ПГЕЕ - Пловдив

Сметка / IBAN: BG95UNCR75273154636801

Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF