Професионална гимназия
по електротехника
и електроника - гр. Пловдив
Иновативно училище
Обществен съвет

2018/2019 учебна година
2017/2018 учебна година
2016/2017 учебна година