Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Обществен съвет
2020/2021 учебна година
2019/2020 учебна година
2018/2019 учебна година
2017/2018 учебна година
2016/2017 учебна година