Професионална гимназия
по електротехника
и електроника - гр. Пловдив
Иновативно училище
Профил на ПГЕЕ

Органиграма

Директори

  • Стоянка Анастасова
  • инж. Камелия Стоянова
  • инж. Елена Динчийска
  • инж. Атанаска Милева

Главен счетоводител

  • Катя Иванова
Търгове и конкурси