Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (след 1 януари 2020г.)

ПГЕЕ - гр. Пловдив обявява обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за ново застрояване към Професионална гимназия по електротехника и електроника (ПГЕЕ) - гр. Пловдив. Срок за получаване на оферти или на заявления за участие -09 сеп 2020 (сряда) 23:59.
Информацията е публикувана в Електронни обществени поръчки (след 1 януари 2020г.)

Профил на ПГЕЕ
(до 31 декември 2019 г.)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Комисията по провеждане на процедура за избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на работилниците, находящи се на приземен етаж на Бл. 3 „Б” в сградата на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА - ПЛОВДИВ взе решение: изпълнителят на строително-ремонтната дейност да бъде фирма МЕГА - Строй – БГ ООД. Комисията е представила протокол №001/ 21.07.2020 г. , където е отразено класирането на кандидатите подали оферти при спазването на всички изисквания.
Протоколът от комисията може да бъде предоставен на Вашето внимание в канцеларията на ПГЕЕ – Пловдив, ул. „Пещерско шосе” № 26.

Покана за извършване на ремонтни дейности 2020 г.
Съобщение

ПГЕЕ обявява покана за изпълнител на ремонтни дейности на стойност до 50000 лв. без ДДС. Срок за изпълнение на ремонтните дейности - от 23.07. до 03.09.2020 г. Предложения се приемат в стаята на ЗАС в ПГЕЕ от 14.07. до 21.07.2020 г. до 16.00 часа.

От ръководството

Органиграма

Директори

Главен счетоводител

Търгове и конкурси