Професионална гимназия
по електротехника
и електроника - гр. Пловдив
Иновативно училище
Преподаватели
Учители общообразователна подготовка
Инженери