Професионална гимназия
по електротехника
и електроника - гр. Пловдив
Иновативно училище
Фирми партньори
Предложения за работа от DC Corporation Ltd.
Оператор център за обаждания
Техник изграждане и поддръжка на оптична-кабелна мрежа