Професионална гимназия
по електротехника
и електроника - гр. Пловдив
Иновативно училище
Управление на качеството на институциите
Управление на качеството на институциите