Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Документи
Приложно програмиране

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 2 ноември 2017 година за приемане на „Национален план за противодействие на тероризма“ и на Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив разработи и прилага мерки за противодействие на тероризма.


Училищни учебни планове 2023/2024 учебна година

Училищни учебни планове 2022/2023 учебна година

Училищни учебни планове 2021/2022 учебна година

Училищни учебни планове 2020/2021 учебна година

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, представляващи обществени услуги