Професионална гимназия
по електротехника
и електроника гр. Пловдив
Иновативно училище
Възможности за работа