Професионална гимназия
по електротехника
и електроника
гр. Пловдив
Възможности за лятна работа