Професионална гимназия
по електротехника
и електроника
гр. Пловдив
УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Покана УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ


Отчет УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ