Професионална гимназия
по електротехника
и електроника гр. Пловдив
Иновативно училище
УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Покана УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ


Отчет УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ